Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Vodovod

Základné informácie

Prevádzkovateľ verejného vodovodu: TAVOS - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO: 36 252 484

na základe živnostenského oprávnenia:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo: 10263/T

Kontakty

Poruchová služba - 24 hodinový dispečing: 

tel. kontakt: 033/59 66 182,

email. adresa: dispecing@tavos.sk

https://tavos.sk/

Fakturácia: 

p. Michaela Bachratá tel.: 033/5541 008

Cena vody:

1,00 eur/1 m3 (na základe uznesenia OZ Zeleneč č. 63/2019 z 11.12.2019)