Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Kalendár akcií

16.12.2018

Kaviareň Jozefa Bednárika.

Kaviareň Jozefa Bednárika.

Obec Zeleneč a Z-Art - UM Zeleneč Vás pozýva dňa 16.12.2018 o 18:00 hod. do Kultúrneho domu v Zelenči na Kaviareň Jozefa Bednárika.

Detail

19.12.2018

1. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ

Detail

Novinky

13.12.2018

Informácia o dostupnosti e-mailovej adresy

Z dôvodu zmeny štatutára obce Zeleneč je dočasne prístupná iba nasledovná mailová adresa obce Zeleneč: obec@zelenec.sk. Prosíme všetkých žiadateľov o komunikáciu, aby používali zatiaľ túto adresu. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

13.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. V y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike v termíne do 30.11.2019.

Detail

12.12.2018

Harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu na rok 2019.

Firma FCC Trnava, s.r.o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci, oznámila obci Zeleneč harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu od 1.1.2019. Triedený odpad sa bude vyvážať 1x za 4 týždne vždy vo štvrtok, vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý druhý piatok. Podrobný harmonogram na rok 2019 je v prílohe.

Detail

05.12.2018

Povinnosti chovateľov ošípaných

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje v prílohách o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.

Detail

30.11.2018

Brigáda - poďakovanie

Brigáda - poďakovanie

Sadenie stromkov

Detail

29.11.2018

Advent

VIANOCE A ADVENT V ZELENČI

VIANOCE A ADVENT V ZELENČI

Detail

29.11.2018

OZNAM - Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor bude otvorený vždy iba v sobotu.

Detail

15.11.2018

POĎAKOVANIE

Poďakovanie

Poďakovanie

Detail

07.11.2018

Oznam PZ SR

Prevencia pre seniorov

Detail

05.11.2018

Brigáda 3.11.2018 - sadenie stromkov 1

Brigáda 3.11.2018 - sadenie stromkov

Sadenie stromkov a kríkov pri cyklistickom chodníku

Detail

24.10.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

17.10.2018

Jumping Kids

Jumping Kids

Každý piatok pohybová príprava v ZŠ s MŠ Zeleneč Jumping Kids, základy aerobic, tanec, folklór - to všetko čaká vaše detičky. Naučia sa niečo nové a pri tom sa zabavia s nami. Skákanie, hopsanie, zábava pre všetky deti od 4 do 13 rokov

Detail

17.10.2018

JUMPING na PROFI trampolínkach

JUMPING na PROFI trampolínkach

KAŽDÝ PIATOK O 19:00 HOD. vhodné pre každého / deti, ženy, muži / Skvelý fitness program JUMPING na PROFI trampolínkach. Chceš SCHUDNÚŤ a pri tom sa ZABÁVAŤ? Chceš lepšiu KONDIČKU a PEKNÚ POSTAVU? Chceš zlepšiť NÁLADU? Vyskúšaj JUMPING! Každý piatok o 19.00 hod.v telocvični ZŠ Zeleneč. Prosíme rezervujte si miesto cez náš rezervačný systém. Tešíme sa na vás Miro a Juraj

Detail

20.08.2018

Triedenie odpadu

Plagát Komunity Zeleneč o triedení odpadu

Detail

16.07.2018

Oznam Obecnej knižnice v Zelenči

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Zelenči bude z dôvodu presťahovania sa do priestorov budovy Obecného úradu v Zelenči od 16. júla 2018 až do odvolania zatvorená.

Detail

05.06.2018

Kontajnery na papier

Oznamujeme občanom, že FCC Trnava rozmiestnila po obci modré kontajnery, ktoré sú určené výlučne na zber papiera. Kontajnery sa nachádzajú vedľa kontajnerov na sklo. V rámci separovaného zberu sa budú podľa zverejneného harmonogramu vyvážať len plasty, kovy a tetrapaky.

Detail

21.05.2018

Leták "SMS na číslo tiesňového volania 112"

Informačný leták "SMS na číslo tiesňového volania 112", ktorý je určený predovšetkým sluchovo znevýhodneným občanom, ale aj na privolanie pomoci v tiesni, ak nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na linku tiesňového volania 112.

Detail

03.05.2018

Pokládka optickej telekomunikačnej siete

SLOVAK TELEKOM oznamuje občanom, že v mesiacoch máj / jún 2018 sa v obci začnú vykonávať stavebné práce spojené s rozkopávkou komunikácií a nespevnených častí, pokládkou optickej telekomunikačnej siete SLOVAK TELEKOM a následnými úpravami povrchov. V prvej etape budú výstavbou dotknuté ulice: Argentínska, Cintorínska, Hlavná, J. Klempu, Krátka, Nová, Obchodná, Pažiť, Ulička, Výhon. Práce sa budú vykonávať počas roka 2018 a v nasledujúcich etapách sa budú rozkopávky s následnými úpravami realizovať aj na všetkých ostatných uliciach obce. Prílohy: situácia uloženia optickej siete

Detail

17.04.2018

Radón a zdravie obyvateľstva

Informácie z Úradu verejného zdravotníctva

Detail

14.03.2018

Systém nakladania s odpadom  v obci 1

Systém nakladania s odpadom v obci

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Detail