Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Kalendár akcií

26.10.2018

Plagát

Divadelné predstavenie – muzikál „Povolanie Pápež“

Pozývame Vás na divadelné predstavenie – muzikál „Povolanie Pápež“ – v DAB Nitra dňa 26.10. 2018 o 18.30 hod. Cena vstupenky: 15,- € Doprava: 5,- €

Detail

07.11.2018

Koncert

od LADY CARNEVAL k DRACULOVI - Pocta legendám

Pozývame Vás na koncert „Od Lady Carneval k Draculovi“, ktorý je venovaný pamiatke Jozefa Bednárika a Karla Svobodu. Zaznejú najznámejšie hity z tvorby týchto velikánov v podaní Heleny Vondráčkovej, Leony Machálkovej, Nely Pociskovej, Martina Chodúra, Daniela Húlku a iných interpretov. Svoj záujem môžete nahlásiť p. Demovičovej na tel. číslo 0908561589

Detail

22.11.2018

Galakoncert Lucie Bílej

Galakoncert Lucie Bílej

Pozývame Vás na galakoncert Lucie Bílej, ktorý sa bude konať dňa 22. novembra 2018 v Bratislave na štadióne O. Nepelu

Detail

Novinky

19.10.2018

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v Zelenči

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie budovy Obecného úradu je kancelária zamestnancov OcÚ presťahovaná do zasadačky Obecného úradu na 1. poschodí.

Detail

17.10.2018

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o výkon funkcie prísediaceho a spĺňajú predpoklady uvedené v prílohe, že sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Zelenči do 31. 10.2018.

Detail

17.10.2018

Jumping Kids

Jumping Kids

Každý piatok pohybová príprava v ZŠ s MŠ Zeleneč Jumping Kids, základy aerobic, tanec, folklór - to všetko čaká vaše detičky. Naučia sa niečo nové a pri tom sa zabavia s nami. Skákanie, hopsanie, zábava pre všetky deti od 4 do 13 rokov

Detail

17.10.2018

JUMPING na PROFI trampolínkach

JUMPING na PROFI trampolínkach

KAŽDÝ PIATOK O 19:00 HOD. vhodné pre každého / deti, ženy, muži / Skvelý fitness program JUMPING na PROFI trampolínkach. Chceš SCHUDNÚŤ a pri tom sa ZABÁVAŤ? Chceš lepšiu KONDIČKU a PEKNÚ POSTAVU? Chceš zlepšiť NÁLADU? Vyskúšaj JUMPING! Každý piatok o 19.00 hod.v telocvični ZŠ Zeleneč. Prosíme rezervujte si miesto cez náš rezervačný systém. Tešíme sa na vás Miro a Juraj

Detail

16.10.2018

Diskusia kandidátov na starostu obce s občanmi

Dňa 25.10.2018 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Zelenči sa uskutoční "Diskusia kandidátov na starostu obce s občanmi".

Detail

20.08.2018

Triedenie odpadu

Plagát Komunity Zeleneč o triedení odpadu

Detail

16.07.2018

Oznam Obecnej knižnice v Zelenči

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Zelenči bude z dôvodu presťahovania sa do priestorov budovy Obecného úradu v Zelenči od 16. júla 2018 až do odvolania zatvorená.

Detail

05.06.2018

Kontajnery na papier

Oznamujeme občanom, že FCC Trnava rozmiestnila po obci modré kontajnery, ktoré sú určené výlučne na zber papiera. Kontajnery sa nachádzajú vedľa kontajnerov na sklo. V rámci separovaného zberu sa budú podľa zverejneného harmonogramu vyvážať len plasty, kovy a tetrapaky.

Detail

21.05.2018

Leták "SMS na číslo tiesňového volania 112"

Informačný leták "SMS na číslo tiesňového volania 112", ktorý je určený predovšetkým sluchovo znevýhodneným občanom, ale aj na privolanie pomoci v tiesni, ak nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na linku tiesňového volania 112.

Detail

03.05.2018

Pokládka optickej telekomunikačnej siete

SLOVAK TELEKOM oznamuje občanom, že v mesiacoch máj / jún 2018 sa v obci začnú vykonávať stavebné práce spojené s rozkopávkou komunikácií a nespevnených častí, pokládkou optickej telekomunikačnej siete SLOVAK TELEKOM a následnými úpravami povrchov. V prvej etape budú výstavbou dotknuté ulice: Argentínska, Cintorínska, Hlavná, J. Klempu, Krátka, Nová, Obchodná, Pažiť, Ulička, Výhon. Práce sa budú vykonávať počas roka 2018 a v nasledujúcich etapách sa budú rozkopávky s následnými úpravami realizovať aj na všetkých ostatných uliciach obce. Prílohy: situácia uloženia optickej siete

Detail

17.04.2018

Radón a zdravie obyvateľstva

Informácie z Úradu verejného zdravotníctva

Detail

14.03.2018

Systém nakladania s odpadom  v obci 1

Systém nakladania s odpadom v obci

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Detail

15.06.2017

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017 1

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017

Od 1.6.2017 je otvorené pre verejnosť Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Zeleneč. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Zeleneč a tiež pre obyvateľov obce Zeleneč a spoločenské organizácie pôsobiace v obci Zeleneč. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Zeleneč. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli multifunkčného ihriska zakázaný.

Detail

27.03.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

01.07.2016

Urbanisticko - architektonická štúdia      CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Detail