Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

17.06.2019

Zisťovanie EHIS

Zisťovanie EHIS

Zisťovanie EHIS

Detail

17.06.2019

Upozornenie PZ SR

Upozornenie PZ SR

Upozornenie PZ SR

Detail

11.06.2019

Poďakovanie ! 1

Poďakovanie !

Starosta obce Zeleneč vyslovuje poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa podielali na získaní ocenenia Trnavského samosprávneho kraja - Ekologický čin roka 2018 s projektom "Triedenie odpadu". Gratulujeme !

Detail

07.06.2019

Rekonštrukcia priestorov pred MŠ

Rekonštrukcia priestorov pred MŠ

V rámci rekonštrukcie pred materskou školou v Zelenči bolo z dôvodu havarijného stavu zrekonštruované vstupné schodisko. Tešíme sa, že priestranstvo pred materskou školou bude krajšie ale čo je dôležité, hlavne bezpečnejšie.

Detail

07.06.2019

Upozornenie ! 1

Upozornenie !

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie VZN č.2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách. Zároveň vyzývame občanov, aby parkovali výlučne na pozemkoch v ich vlastníctve, resp. na prenajatých pozemkoch.

Detail

Vážení občania,

starosta obce vás žiada o dodržiavanie pravidiel ukladania odpadu na zbernom dvore.

Dôrazne upozorňujeme, aby ste nemiešali odpad zo záhrad so stavebným a iným materiálom, nakoľko 

pri jeho spracovaní dochádza k poruchám a poškodeniu mechanizmov.

Zároveň vás upozorňujeme, že zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.05.2019

Prehliadka detskej tvorivosti "Zahrajme sa spolu"

Prehliadka detskej tvorivosti "Zahrajme sa spolu"

ZŠ s MŠ v Zelenči zorganizovala prehliadku detskej tvorivosti "Zahrajme sa spolu". Prehliadky sa zúčastnili deti z materských škôl obcí Zeleneč, Majcichov, Opoj, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom, Zavar a Šúrovce. Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia. Pani učiteľkám a zamestnancom OÚ Zeleneč,za dôslednú prípravu priestorov KD, kde sa prehliadka uskutočnila; taktiež kuchárkam za prípravu bohatého a chutného občerstvenia pre návštevníkov prehliadky a v neposlednom rade samotným deťom, za úžasný kultúrny zážitok. Taktiež ďakujeme starostom a riaditeľkám ZŠ s MŠ zúčastnených obcí, zástupcom Štátnej školskej inšpekcie.

Detail

24.05.2019

Rekonštrukčné práce pred MŠ v Zelenči

Rekonštrukčné práce pred MŠ v Zelenči

Pred Materskou školou sa dnes pracuje... Bude vybudovaná rampa pre matky s kočíkmi a ľudí so zníženou pohybovou schopnosťou.

Detail

22.04.2019

Obrady Bielej soboty

Obrady Bielej soboty

Katolíci počas dňa Bielej soboty prichádzajú do kostola na modlitby a poklonu k Božiemu hrobu. Obrady Bielej soboty sa začínajú večer po zotmení v rámci veľkonočnej vigílie (bdenia).Táto noc je očakávaním Pána, nocou, keď cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Znovu sa rozozvučia zvony na kostoloch, ktoré od štvrtka večera "mlčali".

Detail

14.04.2019

Kvetná nedeľa v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Kvetná nedeľa v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Svätá omša v kostole Narodenia Panny Marie v Zelenči

Detail

13.04.2019

Linčanský džbánek 2019

Linčanský džbánek 2019

Na Linčanskom džbánku sa odovzdávali ceny...

Detail

22.06.2019

Koncert na počesť Jána Šulku

Koncert na počesť Jána Šulku

Pozývame vás na koncert na počesť Jána Šulku do Farského kostola Najsvätejšej Trojice v Trnave - Modranke.

Detail

23.06.2019

Deň rodiny 1

Deň rodiny

Pod záštitou pána starostu Ľubomíra Jedličku a pána farára Jozefa Lehockého Vás srdečne pozývame na DEŇ RODINY do farskej záhrady dňa 23.6.2019 o 15:30 hod. Bohatý program a chutné občerstvenie nám všetkým spríjemnia nedeľné popoludnie.

Detail

05.07.2019

Cyklojazda 2019 1

Cyklojazda 2019

Dňa 5.7.2019 od 10:00 hod. sa uskutoční cyklojazda "Zeleneč Tour 2019".

Detail