Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

27.02.2020

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26.2.2020 nás vo veku 77.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, Mária Dubravcová, rod. Pekárová. Zádušná svätá omša bude dňa 2.3.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči. Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Detail

11.02.2020

Ocenenie

Ocenenie

Dňa 5.2.2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zeleneč prevzali čestnú plaketu ministra vnútra slovenskej republiky a náš člen a člen HaZZ Trnava Milan Štrba bol mimoriadne povýšený za zásah pri požiari v areáli bývalej TAZ. Ocenenie prevzali členovia výboru DHZ na Bratislavskom hrade s rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej. Členom DHZ Zeleneč srdečne gratulujeme.

Detail

10.02.2020

Varovanie pre občanov - výstraha 2.stupňa VIETOR

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trnava vydalo výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom. Táto výstraha platí na pondelok 10.februára 2020 od 12.00 - 20.00 hod.

Detail

03.02.2020

Zvukový záznam z verejného stretnutia - 29.1.2020

Zvukový záznam z verejného stretnutia občanov so zástupcami spol. REDE - Project s r.o. a IB Industry center s r.o., uskutočneného dňa 29.1.2020 v Kultúrnom dome v Zelenči. Poznámka: kamerový záznam nie je uverejnený z kapacitných dôvodov webstránky.

Detail

27.01.2020

Nahlasovanie vtáctva a hydiny chovanej v zajatí

Nahlasovanie vtáctva a hydiny chovanej v zajatí

Občania, ktorí si nesplnili povinnosť nahlásiť počet domácej hydiny a vtákov, môžu tak urobiť do piatku 31.1.2020. V prípade nesplnenia si povinnosti im hrozí sankcia - pokuta.

Detail

Vážení občania,

starosta obce vás žiada o dodržiavanie pravidiel ukladania odpadu na zbernom dvore.

Dôrazne upozorňujeme, aby ste nemiešali odpad zo záhrad so stavebným a iným materiálom, nakoľko 

pri jeho spracovaní dochádza k poruchám a poškodeniu mechanizmov.

Zároveň vás upozorňujeme, že zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2020

Tri Tvorivé Tvory - Zavar 1

Tri Tvorivé Tvory - Zavar

Obecný úrad Zavar vás pozýva na predstavenie Tri Tvorivé Tvory (divadelno-improvizačná skupina troch hercov) dňa 1.3.2020 o 19:00 hod. v KD v Zavare. Cena vstupenky je 12.- Eur. Vstupenky máte možnosť si zakúpiť v obecnej knižnici v Zavare alebo v predajnej sieti Ticketportal.

Detail

21.03.2020

Mariášový turnaj Voderady 1

Mariášový turnaj Voderady

Obec Voderady vás pozýva na Mariášový turnaj dňa 21.3.2020 do KD vo Voderadoch. Prezentácia od 8:00 do 9:00 hod.

Detail

26.03.2020

Odborná degustácia vín

Spolok vinárova a vinohradníkov Zeleneč vás pozýva na Odbornú degustáciu vín 21. ročníka súťažnej výstavy „Linčanský džbánek 2020“ pod vedením Ing. Vladimíra Mrvu. 26.3.2020 o 10:00 hod v KD v Zelenči. V prílohe nájdete prihlášku vzoriek vín. Vzorky môžete dodať osobne na zberné miesto do Vinohradníckeho domu ul . Športová 4 Zeleneč od 18.3 do 21.3.2020 (streda -sobota)od 13.00-18.00 hod.alebo poštou,DHL,kurierom v čase od 8:00 do 18:00 hod. Kontaktný telefón na zberné miesto 0911 934 684 .Vzorky dodať s vyplnenou prihláškou a dokladom o zaplatení poplatku. Poplatok za vzorku 5 €. Bankový účet Spolku vinárov a vinohradníkov: 2622804053/1100 IBAN:SK17 1100 0000 0026 2280 4053

Detail

24.04.2020 - 25.04.2020

Linčanský džbánek 2020

Linčanský džbánek 2020

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč vás srdečne pozýva na 21.ročník výstavy vín Linčanský džbánek 2020 v dňoch 24.4.-25.4.2020 do KD v Zelenči.

Detail

26.02.2020

Pochovávanie basy

Pochovávanie basy

Dňa 25.2.2020 sa v Zelenči v KD pochovávala basa.... Pri príležitosti 777. výročia obce si Nadšenci prizvali "na pomoc" priateľov z družobnej obce Batizovce, ktorí svojimi maskami typickými pre ich región oživili fašiangový sprievod po dedine no a večer potom predviedli svoje folklórne pásmo tancov a spevov, ktorým nás veľmi potešili. O pol noci sa už tradične "pochovala basa" a nastáva pôstne obdobie až do Veľkej noci.

Detail

09.02.2020

Rekonštrukcia podkrovia

Rekonštrukcia podkrovia

Radi by sme vám sprostredkovali možnosť nahliadnuť do rekonštruovaných priestorov Obecného úrade, ktoré budú čoskoro dokončené a budeme môcť otvoriť toľko očakávanú obecnú knižnicu.

Detail

16.12.2019

Vianočná kaviareň Jozefa Bednárika

Vianočná kaviareň Jozefa Bednárika

Večer 3. adventnej nedele nám vo vianočnej kaviarni Jozefa Bednárika spríjemnili umelci zvučných mien ako Ján Gallovič, Juraj Bača, Eva Pacovská a Lenka Bariliková, aby vzdali poctu maestrovi, nášmu rodákovi, Jožkovi Bednárikovi - Beďovi. Bol to úžasný kultúrny zážitok a pod ich vedením sa kultúrnym domom rozliehal pokoj, pokora a čaro prichádzajucich vianočných sviatkov.... Veľka vďaka za tento pocit....

Detail

10.12.2019

Prednáška - Klimatická zmena, vodozádržné opatrenia, agrolesnícke systémy hospodárenia

Prednáška - Klimatická zmena, vodozádržné opatrenia, agrolesnícke systémy hospodárenia

Prednáška Voda a klíma úspešne prebehla dňa 2.12.2019 na obecnom úrade pri účasti 23 poslucháčov. Pán RNDr. Ivan Matušek nás podrobne informoval o hrozbe nedostatku vody v našom regióne, o tom čo spôsobuje Trnavská tabuľa a zrušenie všetkých medzí a stromov v poliach a o dôležitosti zadržiavania dažďovej vody na vlastnom pozemku. Nasledovala zaujímavá diskusia do 20.30 hod.Prezentácie z tejto prednášky sú k dispozícii na stránke https://vodapreklimu.sk/ ak ste sa nemohli zúčastniť na prednáške nájdete tu základné informácie. Komunita Zeleneč

Detail

18.10.2019

Stretnutie 60.-tnikov v Zelenči

Stretnutie 60.-tnikov v Zelenči

12.10.2019 po niekoľkých rokoch znovu ožil retro priestor bývalej obradnej. sobašnej miestnosti. na Obecnom úrade v ZELENČI.Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička mal tú česť privítať svojich spolužiakov a važených pedagógov s ktorými prežil spoločné roky na Základnej škole v ZELENČI. Spolužiačka Vedúca odboru školstva Okresného úradu Trnava PaedDr. Marta Gubrická, učiteľom členom učiteľského zboru odovzdala ocenenie za celoživotnú pedagogickú prácu v ZELENČI ... Uctili sme si pamiatku zosnulých spolužiakov. učiteľov a našich drahých rodičov.priatelov blízkych položením kvetov na ich hroby... O 16.30 bola svätá omša . poďakovanie PÁNU BOHU za ZDRAVIE a Božiu pomoc.za život .za 60-nikov v kostole Narodenia Panny Márie a po nej nasledovalo priateľské posedenie so zábavou v KD. Touto cestou starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička všetkým ďakuje za krasné prežité chvile . úžasnú atmosféru, ktorá bola dôkazom toho, že v ZELENČI nám chutí žiť...s ľúbosťou v srdci ....❤

Detail

26.02.2020

Pochovávanie basy

Pochovávanie basy

Dňa 25.2.2020 sa v Zelenči v KD pochovávala basa.... Pri príležitosti 777. výročia obce si Nadšenci prizvali "na pomoc" priateľov z družobnej obce Batizovce, ktorí svojimi maskami typickými pre ich región oživili fašiangový sprievod po dedine no a večer potom predviedli svoje folklórne pásmo tancov a spevov, ktorým nás veľmi potešili. O pol noci sa už tradične "pochovala basa" a nastáva pôstne obdobie až do Veľkej noci.

Detail

09.02.2020

Rekonštrukcia podkrovia

Rekonštrukcia podkrovia

Radi by sme vám sprostredkovali možnosť nahliadnuť do rekonštruovaných priestorov Obecného úrade, ktoré budú čoskoro dokončené a budeme môcť otvoriť toľko očakávanú obecnú knižnicu.

Detail

16.12.2019

Vianočná kaviareň Jozefa Bednárika

Vianočná kaviareň Jozefa Bednárika

Večer 3. adventnej nedele nám vo vianočnej kaviarni Jozefa Bednárika spríjemnili umelci zvučných mien ako Ján Gallovič, Juraj Bača, Eva Pacovská a Lenka Bariliková, aby vzdali poctu maestrovi, nášmu rodákovi, Jožkovi Bednárikovi - Beďovi. Bol to úžasný kultúrny zážitok a pod ich vedením sa kultúrnym domom rozliehal pokoj, pokora a čaro prichádzajucich vianočných sviatkov.... Veľka vďaka za tento pocit....

Detail

10.12.2019

Prednáška - Klimatická zmena, vodozádržné opatrenia, agrolesnícke systémy hospodárenia

Prednáška - Klimatická zmena, vodozádržné opatrenia, agrolesnícke systémy hospodárenia

Prednáška Voda a klíma úspešne prebehla dňa 2.12.2019 na obecnom úrade pri účasti 23 poslucháčov. Pán RNDr. Ivan Matušek nás podrobne informoval o hrozbe nedostatku vody v našom regióne, o tom čo spôsobuje Trnavská tabuľa a zrušenie všetkých medzí a stromov v poliach a o dôležitosti zadržiavania dažďovej vody na vlastnom pozemku. Nasledovala zaujímavá diskusia do 20.30 hod.Prezentácie z tejto prednášky sú k dispozícii na stránke https://vodapreklimu.sk/ ak ste sa nemohli zúčastniť na prednáške nájdete tu základné informácie. Komunita Zeleneč

Detail

18.10.2019

Stretnutie 60.-tnikov v Zelenči

Stretnutie 60.-tnikov v Zelenči

12.10.2019 po niekoľkých rokoch znovu ožil retro priestor bývalej obradnej. sobašnej miestnosti. na Obecnom úrade v ZELENČI.Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička mal tú česť privítať svojich spolužiakov a važených pedagógov s ktorými prežil spoločné roky na Základnej škole v ZELENČI. Spolužiačka Vedúca odboru školstva Okresného úradu Trnava PaedDr. Marta Gubrická, učiteľom členom učiteľského zboru odovzdala ocenenie za celoživotnú pedagogickú prácu v ZELENČI ... Uctili sme si pamiatku zosnulých spolužiakov. učiteľov a našich drahých rodičov.priatelov blízkych položením kvetov na ich hroby... O 16.30 bola svätá omša . poďakovanie PÁNU BOHU za ZDRAVIE a Božiu pomoc.za život .za 60-nikov v kostole Narodenia Panny Márie a po nej nasledovalo priateľské posedenie so zábavou v KD. Touto cestou starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička všetkým ďakuje za krasné prežité chvile . úžasnú atmosféru, ktorá bola dôkazom toho, že v ZELENČI nám chutí žiť...s ľúbosťou v srdci ....❤

Detail

01.03.2020

Tri Tvorivé Tvory - Zavar 1

Tri Tvorivé Tvory - Zavar

Obecný úrad Zavar vás pozýva na predstavenie Tri Tvorivé Tvory (divadelno-improvizačná skupina troch hercov) dňa 1.3.2020 o 19:00 hod. v KD v Zavare. Cena vstupenky je 12.- Eur. Vstupenky máte možnosť si zakúpiť v obecnej knižnici v Zavare alebo v predajnej sieti Ticketportal.

Detail

21.03.2020

Mariášový turnaj Voderady 1

Mariášový turnaj Voderady

Obec Voderady vás pozýva na Mariášový turnaj dňa 21.3.2020 do KD vo Voderadoch. Prezentácia od 8:00 do 9:00 hod.

Detail

26.03.2020

Odborná degustácia vín

Spolok vinárova a vinohradníkov Zeleneč vás pozýva na Odbornú degustáciu vín 21. ročníka súťažnej výstavy „Linčanský džbánek 2020“ pod vedením Ing. Vladimíra Mrvu. 26.3.2020 o 10:00 hod v KD v Zelenči. V prílohe nájdete prihlášku vzoriek vín. Vzorky môžete dodať osobne na zberné miesto do Vinohradníckeho domu ul . Športová 4 Zeleneč od 18.3 do 21.3.2020 (streda -sobota)od 13.00-18.00 hod.alebo poštou,DHL,kurierom v čase od 8:00 do 18:00 hod. Kontaktný telefón na zberné miesto 0911 934 684 .Vzorky dodať s vyplnenou prihláškou a dokladom o zaplatení poplatku. Poplatok za vzorku 5 €. Bankový účet Spolku vinárov a vinohradníkov: 2622804053/1100 IBAN:SK17 1100 0000 0026 2280 4053

Detail

24.04.2020 - 25.04.2020

Linčanský džbánek 2020

Linčanský džbánek 2020

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč vás srdečne pozýva na 21.ročník výstavy vín Linčanský džbánek 2020 v dňoch 24.4.-25.4.2020 do KD v Zelenči.

Detail