Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Opustili nás

Zobrazeno 1-30 z 41
#

Smútočné oznámenie

Dátum: 30. 11. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29.11.2020 nás vo veku 70 rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Štefan Orešanský.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 1.12.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 27. 11. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26.11.2020 nás vo veku 75rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Horváth.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 28.11.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 23. 11. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21.11.2020 nás vo veku 78 rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Augustín Bilčík.
Zádušná svätá omša bude dňa 24.11.2020 o 14:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 16. 11. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11.11.2020 nás vo veku 70 rokov navždy opustila pani Verona Horváthová.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 16.11.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 26. 10. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23.10.2020 nás vo veku 63 rokov navždy opustil pán Štefan Olah.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 27.10.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 23. 10. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20.10.2020 nás vo veku 80 rokov navždy opustila pani Jozefína Krchnáková, rod. Hanicová.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.10.2020 o 14:30 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 18. 9. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17.9.2020 nás vo veku 94.rokov navždy opustila naša spoluobčianka Františka Ujlakyová rod. Koricinová. Zádušná svätá omša bude dňa 21.9.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 16. 9. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12.9.2020 nás vo veku 64 rokov navždy opustil pán Ján Dudáš.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.9.2020 o 13:00 hod. v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 2. 9. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 30.8.2020 nás vo veku 78 rokov navždy opustil náš spoluobčan pán Rudolf Vavrinčík.
Zádušná svätá omša bude dňa 4.9.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 26. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25.8.2020 nás vo veku 72 rokov navždy opustil náš spoluobčan pán Vít Sládek.
Zádušná svätá omša bude dňa 27.8.2020 o 16:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 24. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22.8.2020 nás vo veku 94 rokov navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Valovič.
Zádušná svätá omša bude dňa 25.8.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 14. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14.8.2020 nás vo veku 71.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Štefan Boor.
Zádušná svätá omša bude dňa 18.8.2020 o 14:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 3. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31.7.2020 nás vo veku 59.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Ľubomír Sekera.
Zádušná svätá omša bude dňa 3.8.2020 o 16:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 3. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29.7.2020 nás vo veku 65.rokov navždy opustil náš rodák, pán Milan Hutár.
Zádušná svätá omša bude dňa 4.8.2020 o 16:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 29. 7. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28.7.2020 nás vo veku 80.rokov navždy opustila naša spoluobčianka Anna Gubrická rod. Bachratá. Zádušná svätá omša bude dňa 31.7.2020 o 14:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 2

Smútočné oznámenie

Dátum: 23. 7. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22.7.2020 nás vo veku 79.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Marko.
Zádušná svätá omša bude dňa 24.7.2020 o 17:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

#

Smútočné oznámenie

Dátum: 3. 7. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3.7.2020 nás vo veku 60.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Václav Krajčo.
Zádušná svätá omša bude dňa 6.7.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 3. 7. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1.7.2020 nás vo veku 87.rokov navždy opustila naša spoluobčianka Gertrúda Bachratá rod. Mrákavová. Zádušná svätá omša bude dňa 4.7.2020 o 14:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 4. 6. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12.5.2020 nás vo veku 43.rokov navždy opustil pán Marián Novanský.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 5.6.2020 o 15:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Zádušná svätá omša bude dňa 8.6.2020 o 18:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 26. 5. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25.5.2020 nás vo veku 71.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Vít Boledovič.
Zádušná svätá omša bude dňa 29.5.2020 o 14:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 4. 5. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1.5.2020 nás vo veku 83.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Bednárik.
Posledná rozlúčka bude dňa 5.5.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 29. 4. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28.4.2020 nás vo veku 89.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, pani Etka Tibenská. Posledná rozlúčka bude dňa 1.5.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

#

Smútočné oznámenie

Dátum: 7. 4. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6.4.2020 nás vo veku 88.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, pani Katarína Hornáčková, rod. Karelová. Posledná rozlúčka bude dňa 10.4.2020 o 12:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 7. 4. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6.4.2020 nás vo veku 91.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Augustín Tibenský.
Posledná rozlúčka bude dňa 10.4.2020 o 11:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 23. 3. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21.3.2020 nás vo veku 85.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Bubák.
Posledná rozlúčka bude dňa 24.3.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 19. 3. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18.3.2020 nás vo veku 95.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, pani Veronika Lukačovičová rod. Paulíková. Posledná rozlúčka bude dňa 21.3.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 16. 3. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11.3.2020 nás vo veku 43.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Andrej Kajma.
Posledná rozlúčka bude dňa 17.3.2020 o 14:00 hod. na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 6. 3. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5.3.2020 nás vo veku 82.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, pani Irena Gašparovičová, rod. Maronová.
Zádušná svätá omša bude dňa 11.3.2020 o 13:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 27. 2. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26.2.2020 nás vo veku 77.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, Mária Dubravcová, rod. Pekárová. Zádušná svätá omša bude dňa 2.3.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 22. 1. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22.1.2020 nás vo veku 71.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, Mgr. Rozália Boorová, rod. Zvolenská. Zádušná svätá omša bude dňa 24.1.2020 o 13:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Zobrazeno 1-30 z 41

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 26
TÝŽDEŇ: 2897
CELKOM: 823445

Video obce Zeleneč