Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Zástupca starostu

Ing. Peter Krupa      KDH
Úloha v organizačnej štruktúre
predseda - stavebná komisia
zástupca starostu obce Zeleneč
člen - komisia verejného záujmu
poslanec obecného zastupiťeľstva
 
Narodený v roku 1970 v Smoleniciach.
Zamestnaný ako špecialista v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. 
Za poslanca obecného zastupiteľstva bol zvolený v roku2010, kde kandidoval ako kandidát strany KDH.
Kontakt:
Mobil: 0910834433