Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Multifunkčné ihrisko

Kontakt:
Správca multifunkčného ihriska: mobil: 0905984256
 

Prevádzkový poriadok