Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Stolný tenis

Stolný tenis sa v Zelenči začal rozvíjať v roku 1950. Jožko Jurišič, ako zakladateľ zelenečského stolného tenisu, naštartoval prvú etapu. Táto sa skončila v sezóne 1989/90, keď ukončilo svoju činnosť v oficiálnych súťažiach družstvo mužov.
Prvá etapa je charakteristická veľkým počtom športovkýň a športovcov všetkých vekových kategórií, ich nadšením pre stolný tenis a vysokým športovým majstrovstvom. Stolný tenis zo Zelenča reprezentovali v oficiálnych súťažiach žiačky, dorastenky, ženy, žiaci, dorastenci a muži. Pre žiakov Osemročnej školy boli organizované Športové hry mládeže, pre členov oddielu súťaže jednotlivcov i „medzi uličné“ turnaje družstiev. Aj v tomto období nebolo všetko ideálne, materiálne zabezpečenie, miestnosti na trénovanie, cestovanie na zápasy a pod. To čím bolo toto obdobie obdivuhodné je vzťah k svojmu pingpongu. Na oslave šesťdesiateho výročia sa zišli prakticky všetci pamätníci tohto obdobia.
Na vzniku druhej etapy má veľký podiel Miroslav Topor s partiou nadšencov okolo seba. V roku 2002 sa začali schádzať na pondelkových tréningoch. V roku 2004 zorganizovali prvý ročník Vianočného stolnotenisového turnaja, v roku 2006 pribudol turnaj Veľkonočný a v sezóne 2009/10 Interliga. Od školského roku 2009/10 pán učiteľ Mgr. Anton Hauptvogl vedie krúžok stolného tenisu na ZŠ Zeleneč. Žiačkam a žiakom trojlístok nadšenci, ZŠ a obec usporadúva Mikulášsky a Veľkonočný turnaj. Chlapci reprezentujú našu obec v Majstrovstvách okresu základných škôl. V sezóne 2010/11 sme obnovili našu účasť v oficiálnych súťažiach. ŠK Slávia Zeleneč začal hrať MO Trnava 7. Liga. V sezóne 2011/12 „A“ mužstvo hrá 6. ligu a novovzniknuté „B“ mužstvo 7. Ligu. V súčasnosti sa stolnému tenisu v Zelenči venuje približne 60 hráčov, z toho je 17 registrovaných. Milým míľnikom bola v roku 2010 už spomenutá oslava šesťdesiateho výročia stolného tenisu. Vojtech Moncman ju ozdobil vydaním sympatickej knižočky „60 ROKOV ZALOŽENIA STOLNÉHO TENISU V ZELENČI“. Sú v nej spracované nielen historické fakty, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti.
V súčasnej dobe sa na napredovaní stolného tenisu vzájomnou spoluprácou aktívne podieľajú štyri zložky. Nadšenci, ŠK Slávia, ZŠ a Obec Zeleneč.