Obec Zeleneč
ObecZeleneč

O nás

Územie dnešného Zelenča bolo osídlené už v rokoch 4500-3000 pred Kristom, od kultúry lengyelskej, eneolit, dobu bronzovú, železnú až po dobu rímsku a slovanskú. Artefakty, ktoré sú uložené v Archeologickom ústave v Nitre i v Západoslovenskom múzeu v Trnave, to jednoznačne potvrdzujú.
Prvú historickú zmienku o Zelenči nachádzame v listine uhorského kráľa Belu IV. z 13.mája 1243, kde sa obec uvádza pod názvom SEELENCH a kde kráľ Belo IV. daruje bratislavskému mešťanostovi Wochovi pozemky na znak vďačnosti za preukázané služby pri ohrození kráľovstva Tatármi.
Prvý archívny záznam o počte obyvateľov a domov je z roku 1634 a spomína 200 obyvateľov a 40 domov.
V súčasnosti v obci žije 2 660 obyvateľov (k 1.1.2019).
Obec má vlastnú základnú i materskú školu a disponuje dostatočnou infraštruktúrou, ktorá spĺňa požiadavky moderného vidieckeho života 21. storočia. Výhodou je ľahká dostupnosť krajského mesta Trnava, ktoré je vzdialené iba 2,5 km. V obci bol v posledných desaťročiach vybudovaný plynovod, kanalizácia i vodovod.
Čo sa týka zaujímavých objektov v obci, za zmienku určite stojí rímsko-katolícky kostol atraktívny svojou modernou architektúrou a skutočnosťou, že bol postavený vďaka finančnej a materiálnej pomoci obyvateľov obce na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia, teda v dobe, ktorá výstavbe stavieb tohto druhu moc nepriala. Autorom vitráží v priečelí kostola je Vincent Hložník.

 

kostolkostol

Pôvodný barokový kostol s vežou vznikol roku 1743 dostavaním gotickej kaplnky z 15. storočia. Ten bol v roku 1969 asanovaný a v rokoch 1969 – 1973 vznikla novostavba podla projektu Jozefa Hrašnu. Stavba bola realizovaná z darov veriacich. Zastavaná plocha kostola je 600 m², obsahový priestor je 10000 m². Pod kostolom sú pivničné priestory, ktoré slúžia ako sklad kostolného zariadenia.
kostol

Interiér kostola vizuálne i akusticky skrášľuje jedinečný píšťalový organ od renomovanej rakúskej firmy Walcker-Mayer, ktorá sa výrobou týchto hudobných nástrojov zaoberá od konca 18. storočia. Práve výnimočná kvalita organu dáva predpoklad pre organové koncerty, ktoré sa konajú spravidla dva razy v roku.

Obyvatelia Zelenča sú v okolí známi svojím pozitívnym vzťahom ku kultúre a zábave. V roku 1973 pod vedením p. Rozálie Bednárikovej vznikol v obci Divadelný ochotnícky súbor, ktorého domovskou scénou sa stal Kultúrny dom v Zelenči. Pod režijným vedením režiséra Jozefa Bednárika, ktorý priviedol tento súbor na špičku amatérskej divadelnej scény nielen na Slovensku, Z-divadlo naštudovalo v osemdesiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia viacero inscenácií, ktoré zelenčania s veľkým úspechom prezentovali v Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Juhoslávii , Nemecku, Japonsku, Taliansku, ZSSR, Belgicku a dvakrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku. I keď v súčasnosti Z-divadlo nie je ako celok aktívne, nedá sa to povedať o jeho bývalých členoch. Jadro neoficiálneho združenia „Spolok nadšencov pre obnovenie ľudových tradícií“ tvoria práve členovia bývalého Z-divadla, ktorí do svojich radov úspešne priťahujú i ďalších členov mladšej generácie. Občania Zelenča s nadšením navštevujú podujatia, ktoré obec organizuje v spolupráci s „Nadšencami“, pretože je viac ako isté, že program ktorí si pripravili, stojí za to vidieť a počuť.
V obci aktívne pôsobí viacero ďalších spolkov, združení a záujmových organizácií, ktoré združuj napríklad seniorov, záhradkárov, chovateľov poštových holubov, kynológov, poľovníkov, priaznivcov dychovky. Športový klub Slávia Zeleneč dáva priestor pre rozvoj futbalu a stolného tenisu a to pre všetky vekové kategórie.

zeleneč

Kataster Zelenča patrí do Malokarpatskej vínnej oblasti a v obci pôsobí niekoľko producentov kvalitného vína, ktoré vyznávači tohto moku môžu ochutnať aj napríklad v rámci každoročne organizovaného podujatia „Malokarpatská vínna cesta“. Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč každoročne organizuje degustáciu vín „Linčanský džbánek“, ktorá má kredit nominačnej súťaže do Národného salónu vín.

zelenec

Zeleneč sa skrátka oplatí spoznať. Nech sa páči, pozývame.