Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

VZN č. 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj Stiahnuté: 23x

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 31x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 4 Stiahnuté: 13x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 3 Stiahnuté: 12x

Zásady poskytovania príspevku na obedy Stiahnuté: 118x

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane Stiahnuté: 154x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 3 Stiahnuté: 371x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 324x

Cenník za prepožičanie hrobových miest na 10 rokov Stiahnuté: 441x

VZN č. 2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 1273x

VZN č. 3/2016 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 529x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zeleneč Stiahnuté: 510x

VZN č. 1/2012 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 506x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 498x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 481x

VZN č. 4/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 466x

VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 944x

VZN č.1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zeleneč Stiahnuté: 480x

VZN č.2/2012 - príloha č.2 Stiahnuté: 436x

VZN č.2/2012 - príloha č.1 Stiahnuté: 440x

Stránka