Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

Zásady poskytovania príspevku na obedy Stiahnuté: 72x

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane Stiahnuté: 123x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 3 Stiahnuté: 332x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 293x

Cenník za prepožičanie hrobových miest na 10 rokov Stiahnuté: 409x

VZN č. 2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 1063x

VZN č. 3/2016 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 487x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zeleneč Stiahnuté: 459x

VZN č. 1/2012 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 473x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 465x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 449x

VZN č. 4/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 439x

VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 851x

VZN č.1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zeleneč Stiahnuté: 439x

VZN č.2/2012 - príloha č.2 Stiahnuté: 401x

VZN č.2/2012 - príloha č.1 Stiahnuté: 412x

VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč Stiahnuté: 443x

VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 533x

VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 434x

VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč Stiahnuté: 647x

Stránka