Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Kontakt

IČO: 00313211 DIČ: 2021175772

Kontakty

Telefón: 0335541008 Fax: 0335541142 administratíva: obec@zelenec.sk starosta: starosta@zelenec.sk www: www.zelenec.sk

Osoby

Michaela Bachratá

Referent - mzdy, dane a poplatky, vodné, stočné, stavebná agenda .......

Jana Boorová

Referent - finančná účtovníčka, hospodárka .....

Ing. Peter Krupa

Zástupca starostu obce
Mobil: 0910834433

Ivan Malec

Technický pracovník - kanalizácia

Ing. Stanislav Nižnan

Hlavný kontrolór obce

Miroslav Bielčik

Referent, obecná knižnica, registratúra, kultúra
Telefón: 0335541008
Mobil: 0905341485
E-mail: mirobielcik@gmail.com

Marta Rebrová

Správa kultúrneho domu a budova obecného úradu, upratovanie
Telefón: 0335541008
Mobil: 0911313211
Fax: 0335541142
E-mail: obec@zelenec.sk

Dušan Selecký

Technický pracovník - koordinátor
Telefón: 0335541008
Mobil: 0911239941
Fax: 0335541142
E-mail: obec@zelenec.sk

Miloš Tibenský

Technický pracovník - údržba
Mobil: 0911977084
Fax: 0335541142
E-mail: obec@zelenec.sk

Ing. Miroslava Uhliarová

Referent - rozpočet, pokladňa,obecné zastupiteľstvo ...

Monika Vallová

Referent- evidencia obyvateľstva, cintorín ....