Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Výpočet vodného

Vodné je súčin množstva vody dodanej verejným vodovodom a ceny za 1 m3 vody dodanej verejným vodovodom.
Množstvo dodanej vody sa stanovuje odpočtom z meracieho zariadenia (vodomeru).

V prípade, ak množstvo dodanej vody nie je merané (aj v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla), stanovuje sa množstvo dodanej vody podľa smerných čísiel spotreby vody v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov.
Úhradu vodného vykonáva odberateľ na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom za príslušné (spravidla polročné) obdobie. Faktúru prevádzkovateľ doručí odberateľovi poštou alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Vodné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Obce Zeleneč č. 4726212/0200, vedený v banke VÚB a.s. – pobočka Trnava alebo v hotovosti do pokladne Obce Zeleneč na Obecnom úrade Zeleneč, Školská 224/5 Zeleneč. Pri bezhotovostných platbách sa ako variabilný symbol použije číslo faktúry vystavenej prevádzkovateľom.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Dátum a čas

Dnes je sobota, 28.3.2020, 12:07:16

Uradné hodiny

Po 8:00-12:00  13:00-16:00

Ut 8:00-12:00

St 8:00-12:00  13:00-17:00

Pi 8:00-12:00

Mimo úradných hodín sú vybavované len naliehavé záležitosti !

Prosíme obyvateľov o dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.
Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25
1
26 27 28 29 1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 241
TÝŽDEŇ: 3380
CELKOM: 694654