Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Prečo obec kupuje vodu a nevyužíva vlastný vodný zdroj

Financie, ktoré obec získala na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinnej od 21.6.2010) boli určené na vybudovanie vodovodu, ktorý musel byť napojený na existujúcu vodárenskú sústavu, čo bolo neobíditeľnou podmienkou pre poskytnutie financií. Obecný verejný vodovod je v zmysle projektu napojený na vodárenskú sústavu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TAVOS a.s. a prepojovacím potrubím medzi Trnavou a Zelenčom je voda privádzaná do vodojemu obce, odkiaľ je ďalej distribuovaná konečným odberateľom.

I keď prevádzkovateľom verejného vodovodu je Obec Zeleneč, nie je možné v súčasnosti využívať vlastný vodný zdroj, ktorý bol v minulosti vybudovaný, pretože by neboli splnené východiskové predpoklady, za ktorých bol získaný nenávratný finančný príspevok. V prípade neplnenia východiskových predpokladov, hrozia obci sankcie zo strany EÚ a to aj vo forme vrátenia finančného príspevku cca 4 mil. eur.