Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 233
v

Vyhláška úradu verejného zdravotníctva

Dátum: 8. 2. 2021

Nové usmernenia.

test

Informácie k testovaniu Zeleneč - ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY.

Dátum: 19. 1. 2021

Nové informácie : 19.1.2021

test

Informácie k testovaniu na COVID 19 v obci Zeleneč.

Dátum: 18. 1. 2021

Informácie k testovaniu na COVID 19 v obci Zeleneč
Zriadili sme mobilné odberové miesto MOM v Zelenči.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 1

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Dátum: 12. 1. 2021

Obec Zeleneč ako správca miestnych daní v k. ú. Zeleneč, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z .n. p., upozorňuje daňovníkov u ktorých nastali zmeny v miestnych daniach oproti roku 2020, že sú povinní do 31.01.2021 podať na Obecnom úrade v Zelenči daňové priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, so stavom k 1.1.2021.

Tlačivo je po vyplnení potrebné podpísať a  zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5, 919 21  Zeleneč, prípadne naskenované poslať na adresu obec@zelenec.sk.


VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhláška UVZSR - Karanténne opatrenia po vstupe na územie Slovenskej republiky

Dátum: 11. 1. 2021

Vyhláška UVZSR

KO

HARMONOGRAM VÝVOZU KO NA ROK 2021

Dátum: 8. 1. 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KO NA ROK 2021

o

Obecný úrad v Zelenči ZATVORENÝ

Dátum: 7. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Zeleneč je od 4.1.2021 až do odvolania pre verejnosť UZATVORENÝ!!!
V prípade potreby je možné kontaktovať Obecný úrad telefonicky na č. 033/5541008, alebo e-mailom: obec@zelenec.sk.
V prípade výnimočnej situácie a mimo úradných hodín prosíme kontaktujte starostu obce Mgr. Ľubomíra Jedličku na tel.č. 0905/341 480.

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu od 1.1.2021 až do odvolania !!! 1

Sprísnenie opatrení pri obmedzení pohybu od 1.1.2021 až do odvolania !!!

Dátum: 4. 1. 2021

Obec Zeleneč oznamuje, že na základe uznesenia vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje sa pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie od 1. januára 2021 až do odvolania.
Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Zeleneč je od 4.1.2021 až do odvolania pre verejnosť UZATVORENÝ!!!
V prípade potreby je možné kontaktovať Obecný úrad telefonicky na č. 033/5541008, alebo e-mailom: obec@zelenec.sk.
V prípade výnimočnej situácie a mimo úradných hodín prosíme kontaktujte starostu obce Mgr. Ľubomíra Jedličku na tel.č. 0905/341 480.

#

Aktuálne opatrenia COVID 19

Dátum: 10. 12. 2020

Nové opatrenia

Zberný dvor  1

Zberný dvor

Dátum: 7. 12. 2020

Vážení občania, zberný dvor bude až do odvolania otvorený len v soboty v čase od 12:00 do 16:00 hod.

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. 1

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s.

Dátum: 2. 12. 2020

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov , ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Viamoce bez odpadu

Vianoce bez odpadu

Dátum: 30. 11. 2020

Vianoce, najočakávanejší sviatok roka, sú predo dvermi, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa, ako môžeme osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné.

Aby sa odpad správne triedil aj v čase Vianoc a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo, najlepšou cestou je pokračovať aj v období pred a počas sviatkov.

adventný čas

Adventný veniec v Zelenči.

Dátum: 27. 11. 2020

Adventný veniec v Zelenči pripravený.
Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Predstavuje symboliku Kristovho kríža, alebo tiež Božiu večnosť a jednotu a má jasne dané pravidlá, ako by mal vyzerať. Dôležité sú farby. Farbou adventu je fialová!
Zelené vetvičky (ihličnanov alebo cezmíny prestavujú život) s 3 fialovými (dôstojnosť, pokánie) a jednou ružovou sviečkou (zasvätenou priateľstvu) . Sviečky sa zapaľujú proti smeru hodinových ručičiek. Časté sú aj vence s piatou - bielou sviečkou - uprostred. Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Krista.

 1. sviečka - Zapaľuje sa prvú adventnú - železnú - nedeľu. Tento rok vychádza na 27. novembra. Sviečka sa volá Nádej.
 2. sviečka - Zapaľuje sa druhú adventnú - bronzovú - nedeľu. Tento rok vychádza na 4. decembra. Sviečka sa volá Mier.
 3. sviečka - Zapaľuje sa tretiu adventnú - striebornú - nedeľu. Tento rok vychádza na 11. decembra. Sviečka sa volá   Priateľstvo a mala by byť ružová.
 4. sviečka - Zapaľuje sa štvrtú adventnú - zlatú - nedeľu. Tento rok vychádza na 18. decembra. Sviečka sa volá Láska.
 5. sviečka - Zapaľuje sa na Štedrý deň po západe slnka. Je biela a zasvätená Kristovi, ktorý rozptyľuje temnotu, lebo On je Svetlo.     

 Takže nepremárnime šancu, ktorú nám adventný čas ponúka.

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Dátum: 26. 11. 2020

SODB 2021

adventný čas

Adventný čas

Dátum: 26. 11. 2020

Adventný čas
Blížia sa Vianoce a s nimi prichádza aj advent. Horiace  plamienky adventných sviec nám pripomínajú blížiaci sa vianočný čas. Adventný veniec nie je  len dekoračný predmet, ale je i potenciálny zdroj požiaru.
Požiare vzniknuté otvoreným ohňom z adventných vencov môžu spôsobiť veľké materiálne škody a ohroziť zdravie i život ľudí. Naše domácnosti sú zariadené nábytkom, bytovými doplnkami z textilu, ktoré ľahko horia a umožňujú ľahký prenos požiaru a jeho šírenie v celom byte.
Aby adventné veci zdobili naše príbytky bezpečne 
položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť
uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony, závesy či police
nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo pri odchode      z  domu
nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky
V prípade, že vznikne požiar i napriek dodržaným bezpečnostným opatreniam, v prvom rade sa pokúste požiar zahasiť v zárodku vlastnými silami a prostriedkami. Ak sa požiar vymyká z pod vašej kontroly, zavolajte  hasičov na linku 150 alebo 112.

Zberný dvor Zeleneč

Oznam - Zberný dvor

Dátum: 6. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 7.11.2020, t.j. v sobotu bude Zberný dvor otvorený od 12:00 hod. do 16:00 hod. Prosíme návštevníkov, aby sa preukázali negatívnym testom na COVID 19.

Naďalej platia opatrenia.... 1

Naďalej platia opatrenia....

Dátum: 3. 11. 2020

Žiadame všetkých obyvateľov, aby naďalej dodržiavali opatrenia proti šíreniu COVID - 19. Nosili rúška a riadili sa pravidlom R-O-R ( rúška - odstup - ruky).
Tí, ktorých sa týka karanténa, žiadame vás, aby ste boli dôslední, dodržiavali nariadenú karanténu a neohrozovali zdravie občanov, chránili svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
Za porušenie karantény podľa RUVZ hrozí občanovi pokuta.
Za rešpektovanie a pochopenie vopred ďakujeme.

#

POZOR - Rekonštrukcia okružnej križovatky na ulici Zelenečská

Dátum: 3. 11. 2020

Dňa 2.11.2020 oznámili Cestné stavby rekonštrukciu okružnej križovatky na ulici Zelenečská ul., Trnava.
Z toho dôvodu je prejazd cez túto ulicu do mesta Trnava nemožný.
Hlavná obchádzka bola vytýčená cez obec Modranka a cez Samsung Voderady - obec Hrnčiarovce.
Predpokladaný termín ukončenia prác je do 22.11.2020.

Testovanie v obci Zeleneč 1

Testovanie v obci Zeleneč

Dátum: 2. 11. 2020

Zelenčania, starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička Vám ďakuje, že ste prišli a v mene Vás všetkých ďakuje obom kolektívom. Ďakuje Pánu Bohu, že nám dal silu spoločne to zvládnuť. Bola to náročná skúška.Spolu bolo otestovanych 1746 občanov a z toho 7 pozitívnych.
Veľa zdravia, nech nám chuti v Zelenči žiť.

aktuálne informácie COVID - 19

Aktuálne informácie k testovaniu COVID - 19

Dátum: 30. 10. 2020

INFO

Celoplošné testovanie v obci Zeleneč 1

Celoplošné testovanie v obci Zeleneč

Dátum: 27. 10. 2020

Vážení Zelenčania,
v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční prvá fáza, v dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 druhá fáza celoplošného testovania na COVID-19 v Kultúrnom dome v Zelenči, kde budú k dispozícii dve odberné miesta ( zóna A a zóna B - z dôvodu zabezpečenia efektívneho priebehu testovania ).
Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00 hod.
Občania budú prichádzať na testovanie priebežne, na základe odporúčania sa nebude testovať podľa abecedného zoznamu občanov ani podľa ulíc. V prípade, že nastane situácia, že bude voľnejší priestor, budeme vás informovať formou miestneho rozhlasu o aktuálnej situácii.
Imobilní a zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí majú záujem o testovanie sa môžu prihlásiť na mail: obec@zelenec.sk príp. na tel. číslo 033/5541 008 v čase od 8:00 do 16:00.
Testovania sa môžu zúčastniť všetci občania vo veku 10 rokov a vyššie.
Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
Touto cestou starosta obce ďakuje všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom a pomocnému personálu za ústretovosť a pomoc pri testovaní.
Veríme, že spoločnými silami situáciu zvládneme.

OZNAM !!!

Dátum: 27. 10. 2020

Vážení občania,
v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec Zeleneč od 27.10.2020 až do odvolania pre verejnosť obecný úrad, zberný dvor a cintorín.
Súčasne žiadame občanov, aby svoje záležitosti, u ktorých je to možné, vybavovali mailom alebo telefonicky.
Na platenie využívajte bezhotovostné platby cez internetbanking.

Obmedzenie autobusovej dopravy 1

Obmedzenie autobusovej dopravy

Dátum: 27. 10. 2020

v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.
Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

celoplošné testovanie inštruktáž 1

celoplošné testovanie inštruktáž

Dátum: 27. 10. 2020

v obci Zeleneč

Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid - 19 1

Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid - 19

Dátum: 27. 10. 2020

v obci Zeleneč

Separovaný zber odpadu 1

Separovaný zber odpadu

Dátum: 14. 10. 2020

Žiadame občanov, aby na stanovištia určené pre zber separovaného odpadu (sklo, papier) NEUKLADALI komunálny odpad.

- papier patrí do kontajnera poskladaný a obaly rozobrané
(kartóny patria na zberný dvor)

Žiadame občanov, aby nádoby na psie exkrementy nevyužívali na komunálny odpad.

Nádoby na kuchynský odpad 1

Nádoby na kuchynský odpad

Dátum: 1. 10. 2020

Od 1.10.2020 sú v obci Zeleneč umiestnené nádoby na kuchynský odpad s týždenným zberom.
Umiestnené sú 2 x na ulici Nezábudkova (stojisko kontajnerov),
na ulici Výhon ( pri vodárni), na ulici Obchodnej ( za KD) a na ulici Bernolákovej ( pri transformátore).

#

Pošta Zeleneč -Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dátum: 29. 9. 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.10.2020 bude na Pošte Zeleneč realizovaná zmena hodín pre verejnosť z dôvodu zmeny organizácie práce nasledovne:
Pondelok, štvrtok, piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:30
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Sobota, nedeľa: zatvorené

Elektronické sčítanie domov a bytov

Dátum: 23. 9. 2020

Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov

Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy. 1

Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy.

Dátum: 23. 9. 2020

VSTUP je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zobrazeno 61-90 z 233