Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 160
#

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat

Dátum: 26. 2. 2020

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat. Viac v prílohe.

#

Ocenenie

Dátum: 11. 2. 2020

Dňa 5.2.2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zeleneč prevzali čestnú plaketu ministra vnútra slovenskej republiky a náš člen a člen HaZZ Trnava Milan Štrba bol mimoriadne povýšený za zásah pri požiari v areáli bývalej TAZ. Ocenenie prevzali členovia výboru DHZ na Bratislavskom hrade s rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej.
Členom DHZ Zeleneč srdečne gratulujeme.

Varovanie pre občanov - výstraha 2.stupňa VIETOR

Dátum: 10. 2. 2020

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trnava vydalo výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom. Táto výstraha platí na pondelok 10.februára 2020 od 12.00 - 20.00 hod.


Zvukový záznam z verejného stretnutia - 29.1.2020

Dátum: 3. 2. 2020

Zvukový záznam z verejného stretnutia občanov so zástupcami spol. REDE - Project s r.o. a
IB Industry center s r.o., uskutočneného dňa 29.1.2020 v Kultúrnom dome v Zelenči.
Poznámka: kamerový záznam nie je uverejnený z kapacitných dôvodov webstránky.

#

Nahlasovanie vtáctva a hydiny chovanej v zajatí

Dátum: 27. 1. 2020

Občania, ktorí si nesplnili povinnosť nahlásiť počet domácej hydiny a vtákov, môžu tak urobiť do piatku 31.1.2020.
V prípade nesplnenia si povinnosti im hrozí sankcia - pokuta.

Verejné stretnutie občanov 1

Verejné stretnutie občanov

Dátum: 23. 1. 2020

Starosta obce Zeleneč vás pozýva na prezentáciu spol. REDE-Project s r.o. k realizácii zámeru vybudovania Výrobno-obslužnej zóny, Zóny A v katastri obce Zeleneč (v lokalite za diaľnicou D1, smer k ČOV Zeleneč) informácie k vybudovaniu tzv. obchvatu Zelenča, rozšírenie diaľnice D1 Blatné-Trnava - rozšírenie na 6-pruh s vybudovaním dvoch okružných križovatiek s vstupom na diaľnicu D1 v Zelenči.

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 23. 1. 2020

Západoslovenská distribučná a.s.informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24.2.2020 na ulici Nezábudkova č.782, 783/12 a 783/13 prerušená distribúcia elektriny v čase od 8:00 do 15:00.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Dátum: 20. 1. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava nariaďuje veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v obci Cífer (viď príloha).
Na základe tohto opatrenia žiadame, aby občania, ktorí chovajú vtáky a hydinu v zajatí, nahlásili ich počet a druh na Obecný úrad telefonicky, mailom alebo osobne.
Je potrebné tak vykonať do 24.1.2020.

#

Ukladanie odpadu

Dátum: 14. 1. 2020

Prosíme občanov, aby vytriedený odpad (plasty) neukladali k zberným nádobám určeným na papier a sklo, ale vyložili ich v deň určený na zber, pred svoj dom, odkiaľ ho zamestnanci FCC odvezú.
Presný rozpis zberu triedeného a komunálneho odpadu nájdete na stránke obce a v tlačenej forme si ho môžete vyzdvihnúť na OÚ v Zelenči.
Za pochopenie ďakujeme.

#

Verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu

Dátum: 13. 1. 2020

Vážení občania, ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie či skvalitniť život ľudí vo svojej obci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Dňa 23.1.2020 sa v priestoroch Kultúrneho domu obce Smolenice uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 28.1.2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´. Tešíme sa na Vašu účasť.

ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV

Dátum: 7. 1. 2020

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obecného úradu v nasledujúcich dňoch vykonajú odpočty vodomerov. Preto prosíme vlastníkov, ktorí majú svoju nehnuteľnosť napojenú na obecný vodovod, aby umožnili prístup k vodomerom.

#

Vianočné želanie

Dátum: 19. 12. 2019

Vážení občania, partneri, spolupracovníci a priatelia,
dovoľte mi poďakovať sa za spoluprácu v roku 2019 a popriať Vám pokojné a radostné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2020.
Želám Vám ľúbosť v srdci, aby Vám chutilo žiť.... Želám Vám ŽIVOT....

POĎAKOVANIE

Dátum: 19. 12. 2019

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč ďakuje všetkým návštevníkom vianočných trhov v Zelenči, ktorí prijali pozvanie linčanských vinárov a navštívili priestor pred Vinárskym domom. Veríme, že naše pohostenie vo forme vareného vínka a domácich zabíjačkových výrobkov Vám chutilo. S radosťou oznamujeme, že z Vašich príspevkov za naše pohostenie sa podarilo vyzbierať sumu 1680 eur. Tak ako každý rok, celý výťažok z tohto pekného podujatia rovným dielom rozdelíme a odovzdáme telesne postihnutým občanom našej obce.
Ešte raz, veľmi pekne ďakujeme za podporu.
So želaním šťastných a veselých vianočných sviatkov a všetkého dobrého do roku 2020,
členovia Spolku vinárov a vinohradníkov v Zelenči

Harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu na rok 2020

Dátum: 16. 12. 2019

Firma FCC Trnava, s.r.o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci, oznámila obci Zeleneč harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu od 1.1.2020. Triedený odpad sa bude vyvážať 1x za 4 týždne vždy vo štvrtok, vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý druhý piatok. Podrobný harmonogram na rok 2020 je v prílohe.

#

Prevzatie rekonštruovaného vozidla CAS 32 TATRA T-148

Dátum: 14. 12. 2019

14.12.2019 starosta obce Ľubomír Jedlicka mal tu česť z rúk riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Vojtecha Valkoviča a za prítomnosti príslušníka Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave - Mariána Hrušku, príslušníka Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave- Vlastimila Tomoviča, veladostojneho pána farára Jozefa Lehockeho, pani riaditeľky ZŠ s MŠ v Zelenči Daniely Depešovej, poslancov obecného zadtupitelstva obce Zeleneč a členov Dobrovoľného hadičskeho zboru v Zelenci prevziať kluce od rekonštruovaného hasičského vozidla CAS 32 TATRA T-148. Pan farár vozidlo posvätil a my veríme, ze bude dobre slúžiť našmu dobrovoľnému zboru hasičov .

#

Dôležité telefónne čísla

Dátum: 12. 12. 2019

Dôležité telefónne čísla pre občanov počas Vianočných sviatkov

#

Vianočné sviatky na Obecnom úrade v Zelenči

Dátum: 12. 12. 2019

otváracie hodiny na Obecnom úrade

Oznam - rekonštrukčné práce 1

Oznam - rekonštrukčné práce

Dátum: 10. 12. 2019

Z dôvodu rekonštrukčných prác na schodisku pred Obecným úradom v Zelenči bude počas nasledujúcich dní obmedzený vstup na Obecný úrad. Prosíme občanov aby v rámci bezpečnosti rešpektovali stavebné obmedzenia. Ďakujeme za pochopenie.

#

Poďakovanie - Komunita Zeleneč

Dátum: 10. 12. 2019

Milí priatelia,pokračovanie brigády, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2019 bolo úspešné, vytrvalci napriek silnému vetru vyzbierali ďalších 19 vriec odpadu pri ceste okolo Samsungu po pravej strane. Mali sme úžasný pocit ako si príroda vydýchla, v tomto ju môže odbremeniť iba človek. Je úžasné, že Zeleneč má potenciál ľudí, ktorým na tom záleží. Preto im patrí všetkým veľká vďaka a pochvala. Komunita Zeleneč

Oznam pre rodičov - MŠ Zeleneč 1

Oznam pre rodičov - MŠ Zeleneč

Dátum: 9. 12. 2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zelenči upozorňuje na prerušenie prevádzky v Materskej škole v Zelenči.

#

Rady a tipy na EKO Vianoce

Dátum: 4. 12. 2019

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame vám rady a tipy,ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. (propagačný materiál spol. ENVI-PAK)

#

Slávnostné vianočné posedenie seniorov - dôchodcov

Dátum: 2. 12. 2019

V nedeľu 1.12.2019 sa uskutočnilo v KD v Zelenči slávnostné vianočné posedenie seniorov - dôchodcov.
Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička privítal seniorov príhovorom. Deti z MŠ v Zelenči sa predviedli s krásnymi pesničkami a básničkami.
Svojim vystúpením oživila posedenie pani Mája Velšicová, ktorá svojimi piesňami povzniesla slávnostnú atmosféru nášho vianočného posedenia, ktorá pokračovala pri dobrej večeri.
Bolo nám spolu dobre... Stretli sme sa v hojnom počte, preto veríme, že naši seniori si odnášali príjemné zážitky, z poobedia prežitého v spoločnosti svojich známych, pri dobrej hudbe a chutnom občerstvení.

Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 29. 11. 2019

Spoločnosť FCC s.r.o. oznamuje občanom, že dnes vývoz komunálneho odpadu z technických príčin neprebehne.
Uskutoční sa zajtra t.j. 30.11.2019.
Za pochopenie ďakujeme.

Advent v Zelenči 1

Advent v Zelenči

Dátum: 28. 11. 2019

Prichádza najkrajšie obdobie v roku, advent. Pozrite sa, čo sme pre vás pripravili v obci Zeleneč, aby sme vám spríjemnili tento čarovný čas.

#

Poďakovanie

Dátum: 25. 11. 2019

PRÍRODA SI VYDÝCHLA !!!!!!
11 dobrovoľníkov za dve sobotné dopoludnia vyzbieralo 39 vriec odpadu, obložili slamou stromky pri Samsungu a dosádzali stromky. Komunita Zelenča sa chce týmto dobrovoľníkom poďakovať za ich skvelú prácu a ich úžasný vzťah k prírode. Neodradilo ich ani daždivé počasie ani nepríjemný vietor. Odmenou im bol dobrý pocit z užitočnej práce. Prírode pomôže len človek, sama sa nedokáže brániť tomu istému človeku, ktorý ju znečisťuje a ničí

Voľby do NR SR 2020

Dátum: 7. 11. 2019

Obec Zeleneč v súvislosti s prípravou volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 29.2.2020 zverejňuje adresy na doručenie hlasovacích preukazov a žiadostí o voľbu poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia. Žiadosti možno doručiť aj v listinnej podobe osobne alebo poštou na dresu:
Obec Zeleneč
Školská 224/5
91921 Zeleneč

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Zeleneč

Dátum: 4. 11. 2019

Na základe požiadavky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamujeme občanom, že v dňoch 18.11.2019 a 22.11.2019 bude prerušená distribúcia elektriny. Presný rozpis odstavených odberných miest je v prílohe.

Obec Ružindol - voľba hlavného kontrolóra

Dátum: 4. 11. 2019

Obec Ružindol vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Ružindol. Bližšie informácie v priloženom dokumente.

#

Výzva pre občanov - odpad zo záhrad

Dátum: 30. 10. 2019

Žiadame občanov, aby na ploche za Zberným dvorom nemiešali haluzovinu a odpad zo záhrad s iným odpadom, nakoľko pri spracovaní dochádza k poškodeniu mechanizmov a opravy nie sú lacnou záležitosťou. Ako môžete vidieť na fotkách z dnešného dňa (30.10.2019), takéto kusy betónu tam naozaj nemajú čo robiť !

PRIPRAVUJEME... 1

PRIPRAVUJEME...

Dátum: 23. 10. 2019

V Zelenči sa niečo chystá...

Zobrazeno 61-90 z 160

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 81
TÝŽDEŇ: 1450
CELKOM: 804276

Video obce Zeleneč