Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Aktuality

zákaz odpadu

Zákaz vykladania elektrických zariadení a železného odpadu

Zakazuje sa vykladanie elektrických zariadení a železného odpadu pred rodinné domy a na verejné priestranstvá obce.

Odpad je možné uložiť na Zbernom dvore Ružindol. Občania, ktorí tento odpad nemôžu vyviezť, môžu na obecnom úrade nahlásiť, že takýto odpad majú a po dohode im ho zamestnanci obecného úradu vyvezú.

Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajného zboru.

Zobrazeno 31-60 z 158
#

Zberný dvor v obci Zeleneč

Dátum: 30. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor v obci Zeleneč bude znovu otvorený od 1.4.2020 v dňoch:
streda 15:00 - 18:00
sobota 12:00 - 16:00
Zároveň vás žiadame o dodržiavanie nasledovných opatrení.
- vstup na zberný dvor len s ochranným rúškom
- pri vchode do zber. dvora aplikovať dezinfekciu, alebo
použiť jednorázové rukavice
- v rade dodržiavať odstup min. 2 metre
- v jednom okamihu nesmie počet zákazníkov prekročiť
koncentráciu jeden zákazník na 25m2

Ďakujeme vám, že ste zodpovední.

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Stanovisko starostu obce Zeleneč - ochranné rúška pre občanov

Dátum: 27. 3. 2020

Vážení občania,
rád by som vás informoval o situácii s ochrannými rúškami pre občanov. Tí, ktorí súrne potrebujú rúška, môžu si ich objednať na Obecnom úrade v Zelenči. Budú im dodané v čo najkratšom čase. Príp. si ich môžu po telefonickom dohovore vyzdvihnúť osobne. Rúška poskytujeme prednostne seniorom a chráneným osobám, podľa toho, ako nám ich tri dobrovoľníčky (príp. štyri) dodajú podľa svojich možností.
Objednávka, ktorá bola zadaná štátu, zatiaľ nebola dodaná.
Preto vyslovujem poďakovanie našim krajčírkam, ktoré vyhotovili rúška na obecný úrad, vyrobené z vlastného materiálu a bez nároku na odmenu. Oveľa väčšie množstvo však rozdali s láskou priamo občanom.
ĎAKUJEM ! ĎAKUJEM ! ĎAKUJEM !

Rozhodnutie obce - orez drevin 1

Rozhodnutie obce - orez suchých konárov

Dátum: 27. 3. 2020

Rozhodnutie obce - orez suchých konárov

POŠTA Zeleneč - otváracie hodiny 1

POŠTA Zeleneč - otváracie hodiny

Dátum: 26. 3. 2020

Otváracie hodiny

Upozornenie 1

Upozornenie

Dátum: 24. 3. 2020

Vážení občania,
na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 v obci Zeleneč a v súlade s §15 a §25 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, je povinnosťou každého obyvateľa s pobytom na území obce Zeleneč, ktorý sa v priebehu od 13.3.2020 vrátil zo zahraničia, alebo sa chystá
vrátiť zo zahraničia v týchto dňoch, aby bezodkladne kontaktoval krízový štáb obce Zeleneč a to elektronickou poštou na adresu obec@zelenec.sk, starosta@zelenec.sk, prípadne telefonicky na. t.č. 033/5541008 alebo 0905/341480.
Treba uviesť miesto pobytu v zahraničí, čas návratu zo zahraničia, mená rodinných príslušníkov, ktorí sa pobytu zúčastnili, súčasnú adresu pobytu v karanténe (povinná karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia, od 13.3.2020 o 06:00 hod.) a kontaktné
telefonické číslo. Zároveň vyzývam všetkých, aby rešpektovali v plnom rozsahu opatrenia vydané ústredným krízovým štábom SR, resp. usmernením hlavným hygienikom SR.
Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy,
Nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona.
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

INFORMÁCIE ŽIADAME ZASLAŤ BEZODKLADNE!!!

Mgr. Ľubomír Jedlička
starosta obce Zeleneč
predseda krízového štábu
obce Zeleneč

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 24. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

#

INFORMAČNÉ LETÁKY - KORONAVIRUS

Dátum: 23. 3. 2020

Zverejňujeme informačné letáky k aktuálnej situácii.
Prosíme o vašu pozornosť.

#

Pokoj v duši počas pandémie

Dátum: 23. 3. 2020

Pokoj v duši počas pandémie - informačné letáky

#

Ako sa správať počas domácej karantény

Dátum: 23. 3. 2020

Ako sa správať počas domácej karantény - informačné letáky

Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR 1

Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR

Dátum: 20. 3. 2020

Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s infekciou koronavírusom.

Poďakovanie 1

Poďakovanie

Dátum: 19. 3. 2020

Srdečne ďakujeme všetkým krajčírkam, ktoré sú ochotné bez nároku na odmenu pomôcť a poskytujú materiál a svoj čas, aby pomohli.
Pripravili sme pre našich dôchodcov balíčky (rúško + 2 páry gumených rukavíc).
Doručené im budú spolu s objednanou stravou dňa 20.3.2020.
Zároveň touto cestou ďakujeme pracovníkom Linčanského dvora za zabezpečovanie stravy v tejto krízovej situácii.

#

OZNAM

Dátum: 19. 3. 2020

Žiadame občanov, ktorí chodia na prechádzky do lokality okolo Samsungu, aby nosili rúška a ochranné rukavice, nakoľko bolo v uvedenej lokalite odstavených niekoľko kamiónov z krajín Európy. Keďže priestory pri Samsungu slúžia ako odstavné parkoviská. Momentálne je situácia ukludnená, ale môže sa opakovať.


UPOZORNENIE !!!

Dátum: 17. 3. 2020

UPOZORŇUJEME VŠETKÝCH OBČANOV, ŽE OBECNÝ ÚRAD VYBAVUJE V SÚRNYCH PRÍPADOCH IBA OBČANOV ZELENČA. JE POTREBNÉ VOLAŤ PREDSEDU KRÍZOVÉHO ŠTÁBU NA č. 0905 341 480.

OBMEDZENÝ REŽIM NA OU V ZELENČI 1

OBMEDZENÝ REŽIM NA OU V ZELENČI

Dátum: 16. 3. 2020

Obec Zeleneč uvádza do praxe ďalšie preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Obecný úrad Zeleneč bude od pondelka - 16.3.2020 až do odvolania služby poskytovať prostredníctvom e-mailov a telefonického kontaktu v dňoch pondelok- piatok : od 8:00 h do 11:00 h. Zamestnanci obecného úradu služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov a telefonického kontaktu.

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia 1

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 14. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Informácia riaditeľstva ZŠ s MŠ Zeleneč 1

Informácia riaditeľstva ZŠ s MŠ Zeleneč

Dátum: 13. 3. 2020

Preventívne opatrenia a usmernenie riaditeľstvom ZŠ s MŠ Zeleneč

Farnosť Zeleneč - oznam 1

Farnosť Zeleneč - oznam

Dátum: 13. 3. 2020

Farnosť Zeleneč - oboznámenie s vyhlásením trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

 OBMEDZENIE ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU V ZELENČI 1

OBMEDZENIE ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU V ZELENČI

Dátum: 13. 3. 2020

Z dôvodu opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu COVID 19 Obec ZELENEČ pristúpila k dočasnému obmedzeniu osobného kontaktu so stránkami na obecnom úrade.
Až do odvolania budú vybavované len súrne záležitosti po telefonickom dohovore s pracovníčkou OcU. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: obec@zelenec.sk alebo telefonicky na čísle 033/5541008.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 111 z 11.3.2020

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdrava II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

DEZINFEKCIA TELOCVIČNE 2

DEZINFEKCIA TELOCVIČNE

Dátum: 10. 3. 2020

Na základe rozhodnutia krízového štábu oznamujeme, že telocvičňa v areáli ZŠ s MŠ Zeleneč je pre verejnosť uzavretá od 10. do 15. marca 2020.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ Zeleneč 1

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ Zeleneč

Dátum: 9. 3. 2020

Obec Zeleneč ako zriadovateľ prerušuje výchovno-vzdelávací proces v ZŠ a MŠ Zeleneč od 11.3.2020 (streda) do 13.3.2020 (piatok). Žiaci budú automaticky odhlásení z obeda.

Upozornenie - ukladanie odpadu v obci  1

Upozornenie - ukladanie odpadu v obci

Dátum: 9. 3. 2020

Vážení občania,
touto cestou vás žiadame, aby ste neukladali komunálny odpad (patrí do zberných nádob v domácnosti) a objemný odpad – viď foto ( využite Zberný dvor v obci Zeleneč) k zberným nádobám, ktoré slúžia na triedený odpad (papier, sklo.)

Preventívne opatrenia 1

Preventívne opatrenia

Dátum: 9. 3. 2020

RÚVZ Trnava dáva do pozornosti preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 - hromadné podujatia.

#

Preventívne opatrenia - koronavírusová infencia

Dátum: 5. 3. 2020

Dávame do pozornosti preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať v súvislosti s koronavírusovou infekciou. Zdôrazňujeme, že ide len o preventívne opatrenia, na Slovensku nebol zatiaľ potvrdený prípad koronavírusového ochorenia.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Jednoty SD 2

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Jednoty SD

Dátum: 3. 3. 2020

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Coop Jednoty SD.
Dňa 5.3.2020 o 18:00 hod. v KD Zeleneč.

Výsledky volieb do NR SR  v obci Zeleneč 2020  2

Výsledky volieb do NR SR v obci Zeleneč 2020

Dátum: 2. 3. 2020

Výsledky volieb do NR SR konaných 29.2.2020 v obci Zeleneč

#

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat

Dátum: 26. 2. 2020

Zrušenie veterinárnych opatrení na kontrolu choroby zvierat. Viac v prílohe.

#

Ocenenie

Dátum: 11. 2. 2020

Dňa 5.2.2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zeleneč prevzali čestnú plaketu ministra vnútra slovenskej republiky a náš člen a člen HaZZ Trnava Milan Štrba bol mimoriadne povýšený za zásah pri požiari v areáli bývalej TAZ. Ocenenie prevzali členovia výboru DHZ na Bratislavskom hrade s rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej.
Členom DHZ Zeleneč srdečne gratulujeme.

Varovanie pre občanov - výstraha 2.stupňa VIETOR

Dátum: 10. 2. 2020

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trnava vydalo výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom. Táto výstraha platí na pondelok 10.februára 2020 od 12.00 - 20.00 hod.


Zobrazeno 31-60 z 158

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 302
TÝŽDEŇ: 2081
CELKOM: 740889

Video obce Zeleneč