Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Senior klub -návrh plánu práce na rok 2012

 • Január - Návšteva termálneho kúpaliska
 • Február
  • Výročná členská schôdza Senior klubu
  • Návšteva - divadelného predstavenia
 • Marec
  • Posedenie v klube spojené so súťažami
  • Prednáška z oblasti ovocinárstva a pestovania zeleniny
 • Apríl
  • Návšteva výstavy bonsajov v Nitre
  • Brigáda v obci podľa potreby ObÚ. Pamätník padlých.
 • Máj
  • Stavanie mája v obci
  • Turistickým chodníkom - Hrad Červený kameň
 • Jún - Otvorenie kúpelnej sezóny v Piesťanoch, výlet do Piešťan
 • Júl - Návšteva termálneho kúpaliska
 • August - Spoločná rekreácia v Demänovej
 • September
  • Vatra zvrchovanosti - účasť na oslavách
  • Deň kvetov - návšteva medzinárodnej výstavy v aranžovaní kvetov a legorického sprievodu v Piešťanoch
 • Október
  • Turistickýkm chodníkom
  • Návšteva divadelného predstavenia
 • November - Kulinárske umenie starých materí - prezentácia "zabudnutých" receptov spojená s ochutnávkou
 • December
  • Mikuláš v Senior klube
  • Veselý Silvester - posedenie v klube

 

Poznámka: Plán sa bude aktualizovať podľa požiadaviek členiov. Členovia budú s pripravovanými podujatiami oboznámení priebežne na stretnutiach Senior klubu.