Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Matica slovenská

 

                               Miestny odbor Matice slovenskej Zeleneč (MOMS) bol založený dňa 11.6.1949 a jeho činnosť bola obnovená dňa 8.8.1999. V súčasnosti má 40 členov. MOMS  Zeleneč je právnickou osobou a svoju činnosť uskutočňuje v súlade so zákonom č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

Našou úlohou je upevňovať Slovenské vlastenectvo a zvyšovať národné povedomie Slovákov. Svojimi kultúrno spoločenskými aktivitami sa zameriavame na upevnenie dobrého spolunažívania všetkých občanov bez rozdielu národnostnej, náboženskej a politickej príslušnosti. Našimi najväčšími každoročnými aktivitami sú:

  • Oslavy Dňa Ústavy SR v Zelenči (1.september) a pripomienka výročia SNP. Toto podujatie organizujeme v spolupráci s Obecným úradom v Zelenči.
  • Spomienková slávnosť na počesť narodenia národného buditeľa kňaza Jána Klempu – Jacovského (1.december), ktorý bol správcom farnosti v Zelenči a je na miestnom cintoríne v Zelenči pochovaný. Túto slávnosť uskutočňujeme v spolupráci s Farským úradom v Zelenči.

Naša dlhoročná práca pri napĺňaní programu Matice Slovenskej bola ocenená ďakovným listom pre MOMS v Zelenči a udeleným medaily Andreja Hlinku a Martina Rázusa predsedovi MOMS v Zelenči pánovi Františkovi Taškému .