Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Odpady

Základné informácie

Komunálne odpady sú všetky odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, drobných stavebných úprav, ktoré vzniknú činnosťou len fyzickej osoby - nepodnikateľa a ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti príslušnému stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného, územného alebo obdobného povolenia. Ak vykonanie takýchto prác fyzická osoba – nepodnikateľ zadá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa a takýto odpad nie je možné uložiť v zbernom dvore.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám používaným v systéme zberu zmesového komunálneho odpadu.

Zber a odvoz komunálneho odpadu
Obec Zeleneč zabezpečuje zber o odvoz komunálnych odpadov nasledovným spôsobom:

  • Pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu
  • Pravidelný odvoz triedeného komunálneho odpadu
  • Zber a odvoz odpadu zo skla
  • Zber a odvoz odpadu z areálu na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (ďalej aj len „zberný dvor“).

Separáciou odpadu a kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach prispievate k ochrane životného prostredia a šetríte financie obce určené pre odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu

Pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného subjektu A.S.A. Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava.
V roku 2016 bude zmesový komunálny odpad odvážaný vždy v piatok doobeda v párnom týždni.
Nádoby na odpad je nutné vyložiť na ulicu pred nehnuteľnosť, najlepšie vo štvrtok večer pred dňom odvozu. Poplatok za zbernú (smetnú) nádobu je 6,64 €.

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Dátum a čas

Dnes je sobota, 28.3.2020, 13:25:20

Uradné hodiny

Po 8:00-12:00  13:00-16:00

Ut 8:00-12:00

St 8:00-12:00  13:00-17:00

Pi 8:00-12:00

Mimo úradných hodín sú vybavované len naliehavé záležitosti !

Prosíme obyvateľov o dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.
Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25
1
26 27 28 29 1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 263
TÝŽDEŇ: 3402
CELKOM: 694676