Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazené 451-476 z 476

Výsledky súťaže vín "Linčanský džbánek 2019"

Dátum: 18. 3. 2019

Dňa 14.3.2019 sa v Kultúrnom dome v Zelenči konala Odborná degustácia nominačnej výstavy. Výsledky súťaže sú zverejnené v prílohe.

UPOZORNENIE MAJITEĽOM PSOV

Dátum: 5. 3. 2019

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.

Za nerešpektovanie tejto povinnosti, môže byť osobe, ktorá psa vedie, uložená pokuta do výšky 33,- €.

UPOZORNENIE OBČANOM

Dátum: 5. 3. 2019

Žiadame všetkých občanov, aby nespaľovali odpad v záhradách, nakoľko zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov atď.) v domácnostiach a na súkromných alebo verejných priestranstvách.

Čo určite nikdy nesplachujte

Dátum: 5. 3. 2019

https://krtkovanienonstop24.sk/blog/rady-a-tipy/co-urcite-nikdy-nesplachujte/

Povinnosť nahlasovania domácej zabíjačky

Dátum: 6. 2. 2019

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Zisťovanie SILC

Dátum: 1. 2. 2019

Štatistický úrad v dňoch od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 uskutočňuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v náhodne vybraných domácnostiach. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

UPOZORNENIE !!!

Dátum: 28. 1. 2019

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie VZN č.2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách z dôvodu potreby vykonávania údržby na verejných komunikáciách. Zároveň vyzývame občanov, aby parkovali výlučne na pozemkoch v ich vlastníctve, resp. na prenajatých pozemkoch.

Upozornenie pre odberateľov vody z obecného vodovodu

Dátum: 28. 1. 2019

Žiadame občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody a sú pripojení na verejný vodovod, aby si pravidelne kontrolovali vodomernú šachtu a vodomernú zostavu s fakturačným meradlom, kde ako vlastník vodomernej prípojky je zodpovedný za splnenie svojich záväzkov uvedených v zmluve o dodávke vody a Všeobecne obchodných podmienok, pričom je povinný uhradiť obci (majiteľ VV) škodu spôsobenú zavineným porušením svojich povinností, ako aj náklady súvisiace s odstránením následkov nesplnenia uvedených záväzkov.

Akčný plán ochrany proti hluku 1

Akčný plán ochrany proti hluku

Dátum: 21. 1. 2019

Akčný plán ochrany proti hluku

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI 1

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI

Dátum: 7. 1. 2019

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV na multifunkčnom ihrisku v Zelenči. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Poďakovanie

Dátum: 21. 12. 2018

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč ďakuje všetkým návštevníkom vianočných trhov v Zelenči, ktorí prijali pozvanie linčanských vinárov a poľovníkov a v uplynulú sobotu navštívili priestor pred Vinárskym domom. Veríme, že naše pohostenie vo forme vareného vínka, a zabíjačkovej kaše a grilovaných kureniec Vám chutilo a s radosťou oznamujeme, že z Vašich príspevkov za naše pohostenie sa podarilovyzbierať sumu1350 eur. Tak ako každý rok, celý výťažok z tohto pekného podujatia rovným dielom rozdelíme a odovzdáme telesne postihnutým deťom a mládeži zo Zelenča.
So želaním šťastných a veselých vianočných sviatkov a všetkého dobrého do roku 2018,
členovia Spolku vinárov a vinohradníkov v Zelenči

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dátum: 14. 12. 2018

Dňa 10.12.2018 sa v Kultúrnom dome v Zelenči uskutočnilo slávnostné Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Fotografie si môžete pozrieť na webovej stránke obce v záložke Fotogaléria rok 2018

Povinnosti chovateľov ošípaných

Dátum: 5. 12. 2018

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje v prílohách o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.

Brigáda - poďakovanie

Brigáda - poďakovanie

Dátum: 30. 11. 2018

Sadenie stromkov

Oznam PZ SR

Dátum: 7. 11. 2018

Prevencia pre seniorov

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Dátum: 24. 10. 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Jumping Kids

Jumping Kids

Dátum: 17. 10. 2018

Každý piatok pohybová príprava v ZŠ s MŠ Zeleneč
Jumping Kids, základy aerobic, tanec, folklór - to všetko čaká vaše detičky. Naučia sa niečo nové a pri tom sa zabavia s nami.
Skákanie, hopsanie, zábava pre všetky deti od 4 do 13 rokov

JUMPING na PROFI trampolínkach

JUMPING na PROFI trampolínkach

Dátum: 17. 10. 2018

KAŽDÝ PIATOK O 19:00 HOD. vhodné pre každého / deti, ženy, muži /
Skvelý fitness program JUMPING na PROFI trampolínkach.
Chceš SCHUDNÚŤ a pri tom sa ZABÁVAŤ? Chceš lepšiu KONDIČKU a PEKNÚ POSTAVU? Chceš zlepšiť NÁLADU? Vyskúšaj JUMPING! Každý piatok o 19.00 hod.v telocvični ZŠ Zeleneč. Prosíme rezervujte si miesto cez náš rezervačný systém.
Tešíme sa na vás Miro a Juraj

Triedenie odpadu

Dátum: 20. 8. 2018

Plagát Komunity Zeleneč o triedení odpadu

Oznam Obecnej knižnice v Zelenči

Dátum: 16. 7. 2018

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Zelenči bude z dôvodu presťahovania sa do priestorov budovy Obecného úradu v Zelenči od 16. júla 2018 až do odvolania zatvorená.

Kontajnery na papier

Dátum: 5. 6. 2018

Oznamujeme občanom, že FCC Trnava rozmiestnila po obci modré kontajnery, ktoré sú určené výlučne na zber papiera. Kontajnery sa nachádzajú vedľa kontajnerov na sklo. V rámci separovaného zberu sa budú podľa zverejneného harmonogramu vyvážať len plasty, kovy a tetrapaky.

Leták "SMS na číslo tiesňového volania 112"

Dátum: 21. 5. 2018

Informačný leták "SMS na číslo tiesňového volania 112", ktorý je určený predovšetkým sluchovo znevýhodneným občanom, ale aj na privolanie pomoci v tiesni, ak nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na linku tiesňového volania 112.

Pokládka optickej telekomunikačnej siete

Dátum: 3. 5. 2018

SLOVAK TELEKOM oznamuje občanom, že v mesiacoch máj / jún 2018 sa v obci začnú vykonávať stavebné práce spojené s rozkopávkou komunikácií a nespevnených častí, pokládkou optickej telekomunikačnej siete SLOVAK TELEKOM a následnými úpravami povrchov.
V prvej etape budú výstavbou dotknuté ulice:
Argentínska, Cintorínska, Hlavná, J. Klempu, Krátka, Nová, Obchodná, Pažiť, Ulička, Výhon.
Práce sa budú vykonávať počas roka 2018 a v nasledujúcich etapách sa budú rozkopávky s následnými úpravami realizovať aj na všetkých ostatných uliciach obce.
Prílohy: situácia uloženia optickej siete

Radón a zdravie obyvateľstva

Dátum: 17. 4. 2018

Informácie z Úradu verejného zdravotníctva

Systém nakladania s odpadom  v obci 1

Systém nakladania s odpadom v obci

Dátum: 14. 3. 2018

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Zobrazené 451-476 z 476