Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania  2

Piatok 9.6.2023 o 12:00 hod. preskúšanie sirén hlasitou skúškou 2 min. stálym tónom !!!

V súlade s usmernením č. OU-TT-OKR1-2022/005924-009 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023" zo dňa 12.12.2022  Vám oznamujeme, že v piatok 9.6.2023 sa o 12:00 hod. vykoná  preskúšanie  elektronických sirén hlasitou skúškou 2 min. stálym tónom. V našich podmienkach vykoná preskúšanie sirén  Autonómny systém varovania a vyrozumenia SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice.

 

Dátum vloženia: 8. 6. 2023 8:17