Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Odpočet vodomerov - TAVOS,a.s.

Odpočet vodomerov - TAVOS 2

Oznamujeme občanom, že od 8.11.2023 prebieha realizácia odpočtov vodomerov zamestnancami firmy TAVOS, a.s.

TAVOS, a.s.  oznamuje, že od 8.11.2023 prebieha realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami.
Žiadame preto zákazníkov, aby odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).
Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť v termíne od 6.12.2023 do 31.12.2023 prostredníctvom:
– klientského portálu
– alebo na e-mail: vodomer@tavos.sk a info@tavos.sk
Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

Dátum vloženia: 29. 11. 2023 15:58