Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Odpočet vodomerov - TAVOS, a.s.

Odpočet vodomerov - TAVOS, a.s. 1

Oznamujeme občanom, že od 9.5.2023 -30.6.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov zamestnancami firmy TAVOS, a.s.

TAVOS, a.s.  oznamuje, že od 9.5.2023 -30.6.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami.
Žiadame preto zákazníkov, aby odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).
Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:
– klientského portálu
– alebo na e-mail: vodomer@tavos.sk a info@tavos.sk
Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

Dátum vloženia: 19. 5. 2023 10:57