Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - 100 rokov futbalového klubu ŠK Slávia Zeleneč.

100 rokov futbalového klubu ŠK Slávia Zeleneč  1

MILÍ PRIATELIA ZELENEČSKÉHO FUTBALU A ŠPORTU.

Náš športový klub si v tomto roku 2023 pripomína 100 rokov od svojho založenia. Výkonný výbor ŠK Slávia Zeleneč v spolupráci s partnermi pripravuje pri tejto príležitosti publikáciu, mapujúcu históriu a najväčšie úspechy nášho klubu, ktorá sa v budúcnosti zaradí medzi kultúrne dedičstvo našej obce. V rámci osláv súčasne pripravujeme aj športovo-kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2023 na našom štadióne ŠK Slávia Zeleneč. Druhá časť osláv sa uskutoční o týždeň neskôr 1. júla 2023, kedy sa najskôr bude slúžiť slávnostná svätá omša a po nej sa uskutoční slávnostné Valné zhromaždenie ŠK Slávia Zeleneč v Kultúrnom dome Zeleneč aj s uvedením pripravovanej publikácie do života, kde predpokladáme účasť cca. 200 členov klubu a pozvaných hostí – významných osobností športového, kultúrneho a spoločenského života.

Všetky tieto pripravované akcie budú stáť v dnešnej dobe nemalé finančné prostriedky, ktoré nedokážeme pokryť z vlastných zdrojov, resp. z finančnej dotácie od obce Zeleneč. Finančné prostriedky nebudú postačovať ani na samotnú hlavnú činnosť športového klubu, nieto ešte na uvedené oslavy a veci s nimi spojené. A v neposlednom rade je jednou z hlavných úloh nášho klubu venovať sa výchove mládeže a viesť ich v dnešnej pretechnizovanej dobe k pohybovej aktivite.

Z týchto dôvodov sa obraciame na vás – našich fanúšikov, priateľov, rodičov našich mladých nádejí a podporovateľov nášho klubu s prosbou o podporu nášho športového klubu práve v týchto časoch, aby sme sa dokázali organizovaním spomenutých kultúrnych a športových akcií poďakovať bývalým hráčom, trénerom, funkcionárom a podporovateľom za doteraz vykonanú prácu v prospech nášho klubu a našim najmenším mohli pripraviť zážitky, na ktoré budú dlho spomínať a ktoré ich budú motivovať k ich ďalšej športovej činnosti.

Jednou z možností podpory je aj prípadné zaslanie finančných prostriedkov na novozriadený transparentný účet nášho klubu na kontrolu vynaložených prostriedkov a na zverejnenie zoznamu podporovateľov, a síce v Slovenskej sporiteľni – SK55 0900 0000 0000 4554 2938 (do správy pre prijímateľa môžete uviesť dôvod zaslania finančných prostriedkov, napr. „100 rokov futbalu v Zelenči“, „podpora mládeže“, „publikácia k výročiu“ a pod.). V prípade inej, ako finančnej pomoci, prosím kontaktujte členov výkonného výboru ŠK Slávia Zeleneč.

V tejto náročnej dobe si ceníme akúkoľvek vašu pomoc a podporu a vopred vám za ňu veľmi pekne ďakujeme.

S úctou

váš výkonný výbor ŠK Slávia Zeleneč 

https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR0Nt-ooCaA-5-Ht89-qGapvXVBIBXzGMFPWFKbw63iYj2UEIF6tDOO6hng#/ucet/SK5509000000000045542938

 

Dátum vloženia: 23. 5. 2023 9:00