Zeleneč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

  • pokladňa
  • samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania (vypracovanie návrhu rozpočtov, rozpočtové opatrenia, zámery a ciele obce)
  • RIS SAM
  • zverejňovanie zmlúv, spravovanie web stránky
  • agenda verejného obstarávania, elektronický kontraktačný systém
  • agenda školstva
  • Obecné zastupiteľstvo - príprava, uznesenia

Úloha v org. štruktúre

Referent - rozpočet, pokladňa,obecné zastupiteľstvo ... - Obec Zeleneč
Referent - rozpočet, pokladňa,obecné zastupiteľstvo ... - Obecný úrad

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)