Menu
Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Od 19.4.2021 postupné uvoľňovanie opatrení

uvoľňovanie opatrení

Uvoľňovanie opatrení

Od 19. apríla sa zmierňujú pravidlá nosenia rúšok a respirátorov:

Prehľad najdôležitejších zmien:

V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti

Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
- pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

Nová vyhláška ÚVZ SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf

 

Od 19. apríla sa uvoľňujú viaceré opatrenia, naďalej však platí zákaz vychádzania

Od pondelka 19. apríla 2021 sa vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie uvoľnili viaceré opatrenia, otvárajú sa obchody a služby, je možný pobyt v prírode aj v inom okrese. Zákaz vychádzania zostáva naďalej v platnosti, rozširuje sa rozsah výnimiek z tohto zákazu.

Všetky informácie nájdete:

Uznesenie Vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/1

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:   https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content...

S testom, nie starším ako 7 dní, je možné navštíviť:

- maloobchodné predajne, nákupné centrá,
- prevádzky, zariadenia starostlivosti o ľudské
telo, ako kaderníctva, v obmedzenom režime aj hotelové zariadenia
- múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady,
- kurzy autoškôl,
- plavárne i športoviská,
- individuálna rekreácia členov spoločnej domácnosti
- vycestovanie do zahraničia (okrem cesty na rekreáciu v zahraničí – naďalej platí zákaz zahraničných dovoleniek)
- povolené hromadné podujatie
- pracovný pohovor, výberové konanie, a ďalšie - viac v uznesení Vlády SR

Bez testu je možné navštíviť:

- obchody a prevádzky na obstaranie nevyhnutných životných potrieb - ide najmä o potraviny, lieky a zdravotnícke prostriedky a pomôcky, hygienický tovar, drogériu, krmivá a ďalšie potreby pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, ako aj doplnenie pohonných látok.
- bohoslužby
- cesta do prírody mimo vlastného okresu, (testy sú potrebné len v čiernych okresoch – momentálne nie je žiadny okres na Slovensku v čiernej farbe)
bez testu je naďalej možné navštíviť:
- zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, sprevádzanie blízkej osoby k lekárovi, lekáreň,
- cesta na testovanie, cesta na očkovanie
- starostlivosť o blízku osobu, ktorá je odkázaná na túto starostlivosť
- starostlivosť o hospodárske zvieratá, cesta s mačkou alebo psom do  km od bydliska
- zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotnej postihnutej
- cesta s dieťaťom do 6 rokov do 1 km od bydliska
- dostavenie sa pred orgány činné v trestnom konaní, súdne pojednávanie
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, a ďalšie - viac v uznesení Vlády SR

ZAMESTNANIE:

ruší sa aj povinný home office.  Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa.
zamestnanci škôl a školských zariadení budú potrebovať negatívny test každých sedem dní
ostatní zamestnanci  podľa farby okresu v COVID AUTOMATE: v čiernych a bordových okresoch negatívny test platí 7 dní, v červených 14 dní a v ružových 21 dní.

ŠKOLY:

- žiaci materských škôl, 1. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl test nepotrebujú, negatívnym testom nie starším ako 7 dní sa ale musí preukázať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti
- študenti 2. stupňa základných škôl a stredných škôl potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní, rovnako aj jeden zákonný zástupca študenta

TEST NEBUDÚ POTREBOVAŤ:

osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní
- osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
- osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
- osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19)
- osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu

PREVÁDZKY:

Zatvorené zostávajú:

• prírodné a umelé kúpaliská, otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti; kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške
• prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
• fitness centrá
• prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
• prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby; otvorené sú aj kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a ostatných zariadeniach špecifikovaných vo vyhláške za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na 1 osobu/15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.
• ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník
• do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby
• v prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl: ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov

Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov zostávajú naďalej v platnosti.

Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.
Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

HRANICE:

Prehľad vybraných úprav, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok 19. apríla 2021:
• osoby, ktoré od pondelka 19. apríla od 6:00 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény aj v prípade, ak:
➢ absolvovali očkovanie proti COVID-19 a u mRNA vakcíny (napr. Moderna, Pfizer/BioNtech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
➢ ak osoba prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
➢ ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami,
(Tieto skutočnosti musí dotyčná osoba vedieť preukázať (doklad o prekonaní ochorenia podľa prílohy vo vyhláške, potvrdenie o očkovaní)

sú povinné
1, najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať potvrdením o registrácii,
2, musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
3, podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Tento test možno podstúpiť kedykoľvek, netreba čakať 8 dní od návratu.

U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu karanténa ukončuje zároveň so skončením povinnosti karantény pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

• ruší sa možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády; namiesto toho sa vo vyhláške definovali najčastejšie prípady, kedy ministerstvá o výnimky žiadali; vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín; individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.
• napríklad automatickú výnimku z karantény budú mať ľudia, ktorí vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby – túto skutočnosť budú musieť vedieť preukázať; výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom testu (antigén nie starší ako 48 hodín a RT-PCR nie starší ako 72 hodín).
• povinná karanténa sa nebude vzťahovať ani na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí prekračujú hranice pre návštevu zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre SR, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, táto návšteva nesmie prekročiť 12 hodín, v tomto prípade sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19
• zjednodušujú sa podmienky tranzitu cez územie SR, budú jednotné pre osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť povoliť tranzit ministerstvo vnútra 

Od 8. februára 2021 platí COVID AUTOMAT

uznesenia vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1114

Slovensko sa v týchto dňoch riadi pravidlami COVID AUTOMATu, ktorý pripravili odborníci. Vláda SR zároveň schválila pravidlá v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré na regionálnej úrovni vstupujú do praxe každý týždeň v pondelok. Pravidlá sú odrazom epidemiologickej situácie každého okresu individuálne. Na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni oznamuje zaradenie okresov na základe aktuálnych čísel počtu nových nakazených prípadov, počtu hospitalizovaných a reprodukčného čísla nákazy minister zdravotníctva vždy pre nasledujúci týždeň s predstihom v utorok.

Dátum vloženia: 22. 4. 2021 12:46
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 4. 2021 12:50
Autor: Správce Webu

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2024

27.02.2024

24.04.2024

24.06.2024

23.09.2024

09.12.2024

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Elektronické služby

v