Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 160
Celoplošné testovanie v obci Zeleneč 1

Celoplošné testovanie v obci Zeleneč

Dátum: 27. 10. 2020

Vážení Zelenčania,
v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční prvá fáza, v dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 druhá fáza celoplošného testovania na COVID-19 v Kultúrnom dome v Zelenči, kde budú k dispozícii dve odberné miesta ( zóna A a zóna B - z dôvodu zabezpečenia efektívneho priebehu testovania ).
Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00 hod.
Občania budú prichádzať na testovanie priebežne, na základe odporúčania sa nebude testovať podľa abecedného zoznamu občanov ani podľa ulíc. V prípade, že nastane situácia, že bude voľnejší priestor, budeme vás informovať formou miestneho rozhlasu o aktuálnej situácii.
Imobilní a zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí majú záujem o testovanie sa môžu prihlásiť na mail: obec@zelenec.sk príp. na tel. číslo 033/5541 008 v čase od 8:00 do 16:00.
Testovania sa môžu zúčastniť všetci občania vo veku 10 rokov a vyššie.
Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
Touto cestou starosta obce ďakuje všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom a pomocnému personálu za ústretovosť a pomoc pri testovaní.
Veríme, že spoločnými silami situáciu zvládneme.

OZNAM !!!

Dátum: 27. 10. 2020

Vážení občania,
v súvislosti s vyhlásením zákazu vychádzania pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, uzatvára obec Zeleneč od 27.10.2020 až do odvolania pre verejnosť obecný úrad, zberný dvor a cintorín.
Súčasne žiadame občanov, aby svoje záležitosti, u ktorých je to možné, vybavovali mailom alebo telefonicky.
Na platenie využívajte bezhotovostné platby cez internetbanking.

Obmedzenie autobusovej dopravy 1

Obmedzenie autobusovej dopravy

Dátum: 27. 10. 2020

v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.
Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

celoplošné testovanie inštruktáž 1

celoplošné testovanie inštruktáž

Dátum: 27. 10. 2020

v obci Zeleneč

Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid - 19 1

Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid - 19

Dátum: 27. 10. 2020

v obci Zeleneč

#

Pošta 15.-16.10.2020

Dátum: 15. 10. 2020

Vedúca pošty oznamuje občanom, že pobočka bude otvorená vo štvrtok a v piatok nasledovne:
15.10.2020 v čase 8:00-12:00 a 13:00-17:00
16.10.2020 v čase 8:00-12:00

Separovaný zber odpadu 1

Separovaný zber odpadu

Dátum: 14. 10. 2020

Žiadame občanov, aby na stanovištia určené pre zber separovaného odpadu (sklo, papier) NEUKLADALI komunálny odpad.

- papier patrí do kontajnera poskladaný a obaly rozobrané
(kartóny patria na zberný dvor)

Žiadame občanov, aby nádoby na psie exkrementy nevyužívali na komunálny odpad.

Nádoby na kuchynský odpad 1

Nádoby na kuchynský odpad

Dátum: 1. 10. 2020

Od 1.10.2020 sú v obci Zeleneč umiestnené nádoby na kuchynský odpad s týždenným zberom.
Umiestnené sú 2 x na ulici Nezábudkova (stojisko kontajnerov),
na ulici Výhon ( pri vodárni), na ulici Obchodnej ( za KD) a na ulici Bernolákovej ( pri transformátore).

#

Pošta Zeleneč -Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dátum: 29. 9. 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.10.2020 bude na Pošte Zeleneč realizovaná zmena hodín pre verejnosť z dôvodu zmeny organizácie práce nasledovne:
Pondelok, štvrtok, piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:30
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Sobota, nedeľa: zatvorené

Elektronické sčítanie domov a bytov

Dátum: 23. 9. 2020

Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov

Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy. 1

Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy.

Dátum: 23. 9. 2020

VSTUP je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 21. 9. 2020

Západoslovenská distribučná a.s.informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.9.2020 prerušená distribúcia elektriny. Čas a popisné čísla odstávky nájdete v prílohe.

Jozef Bednárik by oslávil 73.rokov 1

Jozef Bednárik by oslávil 73.rokov

Dátum: 18. 9. 2020

Dňa 17.9.2020 by Jozef Bednárik oslávil 73. narodeniny.

#

Verejné prerokovanie petície

Dátum: 18. 9. 2020

Verejné prerokovanie petície sa uskutoční dňa 23.9.2020 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Zelenči.
Upozorňujeme na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení !

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 18. 9. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17.9.2020 nás vo veku 94.rokov navždy opustila naša spoluobčianka Františka Ujlakyová rod. Koricinová. Zádušná svätá omša bude dňa 21.9.2020 o 15:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 16. 9. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12.9.2020 nás vo veku 64 rokov navždy opustil pán Ján Dudáš.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21.9.2020 o 13:00 hod. v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 11. 9. 2020

Dňa 14.9.2020 (pondelok) je Obecný úrad v Zelenči ZATVORENÝ.

#

Oznámenie Slovenskej pošty o úprave hodín pre verejnosť

Dátum: 10. 9. 2020

Oznámenie Slovenskej pošty o úprave hodín pre verejnosť od 14.9.2020 do 30.9.2020

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov 1

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Dátum: 8. 9. 2020

V období od 14.9.2020 do 30.9.2020 majú občania možnosť posielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestových poriadkov. Viac informácií nájdete v prílohe a na informačnej tabuli pre OÚ v Zelenči.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 7. 9. 2020

Tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania obyvateľov,domov a bytov 2021

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 4. 9. 2020

Západoslovenská distribučná a.s.informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.9.2020 prerušená distribúcia elektriny. Čas a popisné čísla odstávky nájdete v prílohe.
Informácie nájdete aj na informačnej tabuli pred Obecným úradom v Zelenči.

#

ČO NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ZBERU

Dátum: 24. 8. 2020

Plagát

#

Turnaj prípraviek U9

Dátum: 10. 8. 2020

Dňa 8.8.2020 ŠK Slávia Zeleneč privítal na turnaji prípraviek U9 družstvá FK Lokomotíva Trnava, ŠKF Sereď, OFK Bučany a Trakovice.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Dátum: 7. 8. 2020

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE:
1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Stanovisko k petícii 2

Stanovisko k petícii

Dátum: 6. 8. 2020

VOOZ Zeleneč

Oprava vodovodnej prípojky - Podolky 1

Oprava vodovodnej prípojky - Podolky

Dátum: 4. 8. 2020

Na ulici Podolky vykonáva spol. MAVOS Voderady opravu vodovodnej prípojky.

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dátum: 3. 8. 2020

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31.7.2020 nás vo veku 59.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Ľubomír Sekera.
Zádušná svätá omša bude dňa 3.8.2020 o 16:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú rodine, príbuzným a priateľom hlbokú a úprimnú sústrasť.

Záverečný účet obce Zeleneč za rok 2019

Dátum: 28. 7. 2020

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
obce za rok 2019 - prebytok rozpočtu vo výške 136.839,07 €

Prerušenie distribúcie elektriny  1

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 23. 6. 2020

Západoslovenská distribučná a.s.informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch 2.7.2020, 16.7.2020 a 21.7.2002 prerušená distribúcia elektriny. Čas a popisné čísla odstávky nájdete v prílohe.
Informácie nájdete aj na informačnej tabuli pred Obecným úradom v Zelenči.

POZOR ! 1

POZOR !

Dátum: 9. 6. 2020

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Zobrazeno 1-30 z 160

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 93
TÝŽDEŇ: 1462
CELKOM: 804288

Video obce Zeleneč