Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kanalizácia

Základné informácie

Vlastník verejnej kanalizácie:
Obec Zeleneč
Školská 224/5 Zeleneč
IČO: 00313211

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie:
Zdravotechnika, s.r.o.
Olšovského 228/34, 901 01 Malacky

odborne spôsobilá osoba - Ludvik Štajer, konateľ
na základe Zmluvy na zabezpečenie odbornej prevádzky verejnej kanalizácie č. ZOZOP – 5/2013 uzavretej dňa 19.11.2013

Technický pracovník:
p. Dušan Selecký – tel.: 0911 239 941

Fakturácia:
p. Michaela Bachratá – tel.: 033/5541 008