Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Spracovanie žiadosti o NFP'

 • Názov
  Spracovanie žiadosti o NFP
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkou hodnotou - Tovary a služby
 • Popis
  Termín predloženia ponuky - 09.06.2014
  Kontaktná osoba obstarávateľa - JUDr. Ivan Ranuša
  Výsledná cena v EUR bez DPH - 1 666.00 EUR
  Úspešný uchádzač - Regionálna rozvojová agentúra, Herdovo nám.1, Trna
  Termín dodania predmetu zákazky - júl 2014
 • Dátum zverejnenia
  5.6.2014
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy