Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Rekonštrukcia kotolne obecného úradu'

 • Názov
  Rekonštrukcia kotolne obecného úradu
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkou hodnotou - Stavebné práce
 • Popis
  Termín predloženia ponuky:
  10.12.2013
  Kontaktná osoba obstarávateľa:
  JUDr. Ivan Ranuša
  Výsledná cena v EUR bez DPH:
  11 605.29 EUR
  Úspešný uchádzač:
  Mário Štefánek Fy Štefánek, 919 21 Zeleneč 146
  Termín dodania predmetu zákazky:
  január 2014
 • Dátum zverejnenia
  19.12.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy