Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Počítače pre Obecný úrad Zeleneč'

 • Názov
  Počítače pre Obecný úrad Zeleneč
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkou hodnotou - Tovary a služby
 • Popis
  Termín predloženia ponuky:
  07.05.2014
  Kontaktná osoba obstarávateľa:
  JUDr. Ivan Ranuša
  Výsledná cena v EUR bez DPH:
  1 984.00 EUR
  Úspešný uchádzač:
  TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava
  Termín dodania predmetu zákazky:
  jún 2014
 • Dátum zverejnenia
  28.4.2014
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy