Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Dodávka a montáž okien a dverí na telocvični ZŠ s MŠ Zeleneč'

 • Názov
  Dodávka a montáž okien a dverí na telocvični ZŠ s MŠ Zeleneč
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkou hodnotou - Tovary a služby
 • Popis
  Termín predloženia ponuky:
  28.03.2014
  Predmet zákazky:
  dodávka a montáž okien a dverí na telocvični ZŠ s MŠ Zeleneč
  Kontaktná osoba obstarávateľa:
  JUDr. Ivan Ranuša
  Výsledná cena v EUR bez DPH:
  6 474.00 EUR
  Úspešný uchádzač:
  Peter Šarmír, Argentínska 395, Zeleneč
  Termín dodania predmetu zákazky:
  máj 2014
 • Dátum zverejnenia
  27.3.2014
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy