Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Brána a oplotenie školského areálu'

 • Názov
  Brána a oplotenie školského areálu
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkou hodnotou - Tovary a služby
 • Popis
  Termín predloženia ponuky:
  19.05.2014
  Kontaktná osoba obstarávateľa:
  JUDr. Ivan Ranuša
  Výsledná cena v EUR bez DPH:
  1 631.83 EUR
  Úspešný uchádzač:
  Vladimír Ilavský AVIL, Štúrova 558, Zeleneč
  Termín dodania predmetu zákazky:
  jún 2014
 • Dátum zverejnenia
  16.5.2014
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy