Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Súhrnná správa za I.Q 2022 nad 5 000,-

Dátum zvesenia: 30. 4. 2032 Zodpovedá: Ing. Miroslava Uhliarová