Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Dodatok č. 5 k VZN 5/2013 - návrh

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022 Zodpovedá: Ing. Miroslava Uhliarová