Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Hasiči

.

Kontakty:

Pagáč Henrich 0903 775 738
Slovák Peter 0908 735 296
Kaplan Milan 0918 045 50
Hulík Richard 0905 386 109

 

Dobrovoľný hasičský zbor Zeleneč bol založený v roku 1924. Založil ho stolársky majster Cyril Kutálek, ktorý sa ako jeho zakladateľ stal aj prvým veliteľom.

V súčasnej dobe má Dobrovoľný hasičským zbor 77 Členov. Zaoberá sa preventívnou činnosťou pri ochrane pred požiarmi, pomocou občanom pri živelných pohromách, zdolávaní požiarov a pomoci pri mimoriadnych situáciách.

V rámci zboru pôsobia tri súťažné družstvá. Družstvo žien, mužov a družstvo detí - dievčat. Všetky dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci okresných ako i ďalších súťaží. Družstvo žien a mužov je zapojené do ZÁPADOSLOVENSKEJ HASIČSKEJ LIGY, ktorých jedno kolo je každoročne organizované v Zelenči. Tradičnými sa stali i každoročné nočné hasičské preteky o pohár starostu obce.

Dobrovoľný hasičský zbor sa môže pochváliť svojou pracovnou aktivitou pri rôznych akciách poriadaných obecným úradom, Maticou slovenskou a takisto všetkých farnosťou organizovaných cirkevných procesiách. V rámci kultúrnych aktivít v obci, zbor každoročne uskutočňuje dve tanečné zábavy.

Na požiadanie starších a nemocných občanov sú členovia zboru vždy ochotní pomôcť a riadia sa podľa starého hasičského motta: Bohu na slávu a blížnemu na pomoc!!

 

Súčasný výbor DHZ:

Predseda: Henrich Pagáč
Podpredseda a veliteľ: Peter Slovák
Preventivár: Ladislav Bachratý
Tajomník: Ján Drobný
Strojník: Jozef Bočko
Referent- mládeže: Richard Hulik
Pokladník: Ľubomír Janíček
Hospodár: Milan Kaplan
Členovia výboru: Jaroslav Tibenský, Matej Holka, Milan Štrba
Revízor: Jozef Legény