Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy

Typ: ostatné
Obec Zeleneč
Školská 224/5, 919 21 Zeleneč

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy :

Základná škola s materskou školou, Školská 223/4, Zeleneč

Termín podania: 01. 03. 2019 do 12,00 hod.

Miesto podania: Obecný úrad Zeleneč
Školská 224/5
919 21 Zeleneč

Požadované doklady v zmysle Prílohy 1 zašlite na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením
„výberové konanie ZŠ s MŠ Zeleneč – neotvárať“Prílohy

Vytvorené: 7. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2019 11:56
Autor: