Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 16.2.2020 nás vo veku nedožitých 71.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, pani Mária Matúšová, rod. Schuchmanová. Zádušná svätá omša bude dňa 19.2.2020 o 14:00 hod. v kostole Najsvätejšej trojice v Opoji a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Opoji.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú hlbokú a úprimnú sústrasť.
celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14.2.2020 nás vo veku 68.rokov navždy opustil pán Vít Orešanský, rodák zo Zelenča. Zádušná svätá omša bude v pondelok 17.2.2020 o 14:00 hod. v kostole sv. Ondreja vo Voderadoch a po nej posledná rozlúčka na cintoríne vo Voderadoch.
Pozostalým vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor:
#

Ocenenie

Dňa 5.2.2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zeleneč prevzali čestnú plaketu ministra vnútra slovenskej republiky a náš člen a člen HaZZ Trnava Milan Štrba bol mimoriadne povýšený za zásah pri požiari v areáli bývalej TAZ. Ocenenie prevzali členovia výboru DHZ na Bratislavskom hrade s rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej.
Členom DHZ Zeleneč srdečne gratulujeme. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor:

Varovanie pre občanov - výstraha 2.stupňa VIETOR

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trnava vydalo výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom. Táto výstraha platí na pondelok 10.februára 2020 od 12.00 - 20.00 hod.


celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor:

Zvukový záznam z verejného stretnutia - 29.1.2020

Zvukový záznam z verejného stretnutia občanov so zástupcami spol. REDE - Project s r.o. a
IB Industry center s r.o., uskutočneného dňa 29.1.2020 v Kultúrnom dome v Zelenči.
Poznámka: kamerový záznam nie je uverejnený z kapacitných dôvodov webstránky. celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor:
#

Nahlasovanie vtáctva a hydiny chovanej v zajatí

Občania, ktorí si nesplnili povinnosť nahlásiť počet domácej hydiny a vtákov, môžu tak urobiť do piatku 31.1.2020.
V prípade nesplnenia si povinnosti im hrozí sankcia - pokuta. celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor:
Verejné stretnutie občanov 1

Verejné stretnutie občanov

Starosta obce Zeleneč vás pozýva na prezentáciu spol. REDE-Project s r.o. k realizácii zámeru vybudovania Výrobno-obslužnej zóny, Zóny A v katastri obce Zeleneč (v lokalite za diaľnicou D1, smer k ČOV Zeleneč) informácie k vybudovaniu tzv. obchvatu Zelenča, rozšírenie diaľnice D1 Blatné-Trnava - rozšírenie na 6-pruh s vybudovaním dvoch okružných križovatiek s vstupom na diaľnicu D1 v Zelenči. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s.informuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24.2.2020 na ulici Nezábudkova č.782, 783/12 a 783/13 prerušená distribúcia elektriny v čase od 8:00 do 15:00. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22.1.2020 nás vo veku 71.rokov navždy opustila naša spoluobčianka, Mgr. Rozália Boorová, rod. Zvolenská. Zádušná svätá omša bude dňa 24.1.2020 o 13:00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči.
Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu vyslovujú v mene občanov obce, hlbokú a úprimnú sústrasť. celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava nariaďuje veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v obci Cífer (viď príloha).
Na základe tohto opatrenia žiadame, aby občania, ktorí chovajú vtáky a hydinu v zajatí, nahlásili ich počet a druh na Obecný úrad telefonicky, mailom alebo osobne.
Je potrebné tak vykonať do 24.1.2020. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor:
#

Ukladanie odpadu

Prosíme občanov, aby vytriedený odpad (plasty) neukladali k zberným nádobám určeným na papier a sklo, ale vyložili ich v deň určený na zber, pred svoj dom, odkiaľ ho zamestnanci FCC odvezú.
Presný rozpis zberu triedeného a komunálneho odpadu nájdete na stránke obce a v tlačenej forme si ho môžete vyzdvihnúť na OÚ v Zelenči.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:
#

Verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu

Vážení občania, ak máte nápad ako zlepšiť vaše okolie či skvalitniť život ľudí vo svojej obci, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu. Dňa 23.1.2020 sa v priestoroch Kultúrneho domu obce Smolenice uskutoční verejné stretnutie k druhému ročníku Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Následne sa podobné stretnutie uskutoční i dňa 28.1.2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave. Začiatok oboch stretnutí je naplánovaný na 17:00. Pre viac informácií navštívte stránku www.tvorimekraj.sk, alebo facebook ´Tvoríme kraj´. Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor:

ODPISOVANIE STAVU VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že zamestnanci obecného úradu v nasledujúcich dňoch vykonajú odpočty vodomerov. Preto prosíme vlastníkov, ktorí majú svoju nehnuteľnosť napojenú na obecný vodovod, aby umožnili prístup k vodomerom. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:
#

Vianočné želanie

Vážení občania, partneri, spolupracovníci a priatelia,
dovoľte mi poďakovať sa za spoluprácu v roku 2019 a popriať Vám pokojné a radostné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2020.
Želám Vám ľúbosť v srdci, aby Vám chutilo žiť.... Želám Vám ŽIVOT.... celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:

POĎAKOVANIE

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč ďakuje všetkým návštevníkom vianočných trhov v Zelenči, ktorí prijali pozvanie linčanských vinárov a navštívili priestor pred Vinárskym domom. Veríme, že naše pohostenie vo forme vareného vínka a domácich zabíjačkových výrobkov Vám chutilo. S radosťou oznamujeme, že z Vašich príspevkov za naše pohostenie sa podarilo vyzbierať sumu 1680 eur. Tak ako každý rok, celý výťažok z tohto pekného podujatia rovným dielom rozdelíme a odovzdáme telesne postihnutým občanom našej obce.
Ešte raz, veľmi pekne ďakujeme za podporu.
So želaním šťastných a veselých vianočných sviatkov a všetkého dobrého do roku 2020,
členovia Spolku vinárov a vinohradníkov v Zelenči

celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:

Harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu na rok 2020

Firma FCC Trnava, s.r.o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci, oznámila obci Zeleneč harmonogram vývozu triedeného a komunálneho odpadu od 1.1.2020. Triedený odpad sa bude vyvážať 1x za 4 týždne vždy vo štvrtok, vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý druhý piatok. Podrobný harmonogram na rok 2020 je v prílohe. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor:
#

Prevzatie rekonštruovaného vozidla CAS 32 TATRA T-148

14.12.2019 starosta obce Ľubomír Jedlicka mal tu česť z rúk riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Vojtecha Valkoviča a za prítomnosti príslušníka Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave - Mariána Hrušku, príslušníka Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave- Vlastimila Tomoviča, veladostojneho pána farára Jozefa Lehockeho, pani riaditeľky ZŠ s MŠ v Zelenči Daniely Depešovej, poslancov obecného zadtupitelstva obce Zeleneč a členov Dobrovoľného hadičskeho zboru v Zelenci prevziať kluce od rekonštruovaného hasičského vozidla CAS 32 TATRA T-148. Pan farár vozidlo posvätil a my veríme, ze bude dobre slúžiť našmu dobrovoľnému zboru hasičov . celý text

ostatné | 14. 12. 2019 | Autor:
#

Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla pre občanov počas Vianočných sviatkov celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor:
#

Vianočné sviatky na Obecnom úrade v Zelenči

otváracie hodiny na Obecnom úrade celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor:
Oznam - rekonštrukčné práce 1

Oznam - rekonštrukčné práce

Z dôvodu rekonštrukčných prác na schodisku pred Obecným úradom v Zelenči bude počas nasledujúcich dní obmedzený vstup na Obecný úrad. Prosíme občanov aby v rámci bezpečnosti rešpektovali stavebné obmedzenia. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
#

Poďakovanie - Komunita Zeleneč

Milí priatelia,pokračovanie brigády, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2019 bolo úspešné, vytrvalci napriek silnému vetru vyzbierali ďalších 19 vriec odpadu pri ceste okolo Samsungu po pravej strane. Mali sme úžasný pocit ako si príroda vydýchla, v tomto ju môže odbremeniť iba človek. Je úžasné, že Zeleneč má potenciál ľudí, ktorým na tom záleží. Preto im patrí všetkým veľká vďaka a pochvala. Komunita Zeleneč
celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
Oznam pre rodičov - MŠ Zeleneč 1

Oznam pre rodičov - MŠ Zeleneč

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zelenči upozorňuje na prerušenie prevádzky v Materskej škole v Zelenči. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Dňa 7.12.2019 nás vo veku 41.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Peter Horváth. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11.12.2019 o 13:30 hod. na cintoríne v Zelenči. Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Dňa 7.12.2019 nás vo veku 61.rokov navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Šafárik. Zádušná svätá omša bude dňa 11.12.2019 o 12:30 hod. a po nej posledná rozlúčka na cintoríne v Zelenči. Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
#

Rady a tipy na EKO Vianoce

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Prinášame vám rady a tipy,ako sa správať na Vianoce ekologickejšie. (propagačný materiál spol. ENVI-PAK) celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:
#

Slávnostné vianočné posedenie seniorov - dôchodcov

V nedeľu 1.12.2019 sa uskutočnilo v KD v Zelenči slávnostné vianočné posedenie seniorov - dôchodcov.
Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička privítal seniorov príhovorom. Deti z MŠ v Zelenči sa predviedli s krásnymi pesničkami a básničkami.
Svojim vystúpením oživila posedenie pani Mája Velšicová, ktorá svojimi piesňami povzniesla slávnostnú atmosféru nášho vianočného posedenia, ktorá pokračovala pri dobrej večeri.
Bolo nám spolu dobre... Stretli sme sa v hojnom počte, preto veríme, že naši seniori si odnášali príjemné zážitky, z poobedia prežitého v spoločnosti svojich známych, pri dobrej hudbe a chutnom občerstvení. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Vývoz komunálneho odpadu 1

Vývoz komunálneho odpadu

Spoločnosť FCC s.r.o. oznamuje občanom, že dnes vývoz komunálneho odpadu z technických príčin neprebehne.
Uskutoční sa zajtra t.j. 30.11.2019.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor:
Advent v Zelenči 1

Advent v Zelenči

Prichádza najkrajšie obdobie v roku, advent. Pozrite sa, čo sme pre vás pripravili v obci Zeleneč, aby sme vám spríjemnili tento čarovný čas. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Poďakovanie

PRÍRODA SI VYDÝCHLA !!!!!!
11 dobrovoľníkov za dve sobotné dopoludnia vyzbieralo 39 vriec odpadu, obložili slamou stromky pri Samsungu a dosádzali stromky. Komunita Zelenča sa chce týmto dobrovoľníkom poďakovať za ich skvelú prácu a ich úžasný vzťah k prírode. Neodradilo ich ani daždivé počasie ani nepríjemný vietor. Odmenou im bol dobrý pocit z užitočnej práce. Prírode pomôže len človek, sama sa nedokáže brániť tomu istému človeku, ktorý ju znečisťuje a ničí
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Voľby do NR SR 2020

Obec Zeleneč v súvislosti s prípravou volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 29.2.2020 zverejňuje adresy na doručenie hlasovacích preukazov a žiadostí o voľbu poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia. Žiadosti možno doručiť aj v listinnej podobe osobne alebo poštou na dresu:
Obec Zeleneč
Školská 224/5
91921 Zeleneč

celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná