Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Kalendár akcií

Novinky

12.12.2017

OZNAM

OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE ZBERNÝ DVOR BUDE DO 12.1.2018 ZATVORENÝ.

Detail

30.11.2017

ADVENT A VIANOCE V ZELENČI 1

ADVENT A VIANOCE V ZELENČI

V rámci programu Advent a Vianoce v Zelenči Vás pozývame tento týždeň na nasledovné podujatia: 14. decembra vo štvrtok sa bude konať v kultúrnom dome vianočné posedenie s divadielkom, ktoré si pripravili žiaci základnej školy pod názvom Vianočné čaro. Toto podujatie je späté aj s predajom rôznych vianočných dekorácií z tvorivých dielní žiakov ZŠ a ponukou vianočnej kapustnice a punču. Od piatka 15. decembra začínajú Vianočné trhy na priestranstve pred KD. Už tradične sa nám predstavia deti z MŠ a žiaci zo ZŠ so svojimi programami. Nadšenci ponúknu cigánsku pečienku v žemli, varené vínko a medovinu, zabíjačkové špeciality. Okrem toho „u vinárov“ bude znova akcia na charitatívne účely. Adventný týždeň ukončíme koncertom nášho ženského chrámového zboru v miestnom kostole v nedeľu 17. decembra. Na budúci týždeň nás v nedeľu 24. decembra čaká polnočná sv. omša v miestnom farskom kostole a po nej sviatočný punč. V pondelok 25. decembra o 15. hod sa môžete tešiť na jasličkovú pobožnosť. Príďte si spoločne spríjemniť adventný čas!!!

Detail

14.11.2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018 - ZMENA !!!

Z dôvodu optimalizácie zvozových trás firma FCC Trnava, s.r.o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci, oznámila zmenu harmonogramu vývozu triedeného zberu od 1.1.2018. Triedený odpad sa bude vyvážať 1x za 4 týždne vždy vo štvrtok (nie v stredu!). Vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať tak ako doteraz, každý druhý piatok. Podrobný harmonogram na rok 2018 je v prílohe.

Detail

27.09.2017

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE

Oznamujem organizáciám, ktoré žiadajú dotáciu od obce na rok 2018, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Zeleneč č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč sú povinní predložiť žiadosť o dotáciu na nasledujúci rozpočtový rok na Obecný úrad v Zelenči do 30. septembra 2017. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže žiadateľ podať žiadosť o poskytnutie dotácie aj v inom termíne. Spolu so žiadosťou je potrebné v zmysle § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť aj výpis z registra trestov právnickej osoby.

Detail

15.06.2017

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017 1

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017

Od 1.6.2017 je otvorené pre verejnosť Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Zeleneč. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Zeleneč a tiež pre obyvateľov obce Zeleneč a spoločenské organizácie pôsobiace v obci Zeleneč. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Zeleneč. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli multifunkčného ihriska zakázaný.

Detail

27.03.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

01.07.2016

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Detail