Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Kalendár akcií

27.01.2018

Detský karneval 1

Detský karneval

Základná škola s materskou školou v Zelenči Vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 27.1.2018 v Kultúrnom dome v Zelenči.

Detail

Novinky

08.01.2018

Výzva na predkladanie ponúk na projekt "Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč"

Projekt "Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč"

Detail

08.01.2018

Prerušenie distribúcie el. energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v obci Zeleneč v dňoch 05.02.2018 - 07.02.2018 prerušená distribúcia elektriny. Podrobný rozpis podľa ulíc je zverejnený v prílohe.

Detail

21.12.2017

Poďakovanie vinárov

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč a Poľovnícka organizácia Zeleneč s radosťou oznamuje, že počas vianočných trhov sa na charitatívne účely podarila vyzberať suma 1600,- eur. Finančné prostriedky budú tak ako každý rok rozdelené našim spoluobčanom, ktorým sa takáto pomoc zíde. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a podporili túto našu peknú tradíciu.

Detail

14.12.2017

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v obci Zeleneč dňa 22.01.2018 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod., od 10:30 hod. do 12:30 hod. a dňa 24.01.2018 v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. prerušená distribúcia elektriny. Podrobný rozpis podľa ulíc je zverejnený v prílohe.

Detail

12.12.2017

OZNAM

OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE ZBERNÝ DVOR BUDE DO 12.1.2018 ZATVORENÝ.

Detail

14.11.2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018 - ZMENA !!!

Z dôvodu optimalizácie zvozových trás firma FCC Trnava, s.r.o., ktorá realizuje zber odpadu v našej obci, oznámila zmenu harmonogramu vývozu triedeného zberu od 1.1.2018. Triedený odpad sa bude vyvážať 1x za 4 týždne vždy vo štvrtok (nie v stredu!). Vývoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať tak ako doteraz, každý druhý piatok. Podrobný harmonogram na rok 2018 je v prílohe.

Detail

15.06.2017

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017 1

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017

Od 1.6.2017 je otvorené pre verejnosť Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Zeleneč. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Zeleneč a tiež pre obyvateľov obce Zeleneč a spoločenské organizácie pôsobiace v obci Zeleneč. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Zeleneč. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli multifunkčného ihriska zakázaný.

Detail

27.03.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

01.07.2016

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Detail