Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Kalendár akcií

Novinky

18.04.2018

OZNAM - úhrada dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Obec Zeleneč oznamuje občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad na rok 2018 si môžu vyzdvihnúť a zároveň uhradiť na Obecnom úrade v Zelenči počas úradných hodín.

Detail

17.04.2018

Radón a zdravie obyvateľstva

Informácie z Úradu verejného zdravotníctva

Detail

09.04.2018

Zisťovanie IKT

Oznamujeme občanom, že Štatistický úrad SR realizuje v termíne od 19.4.2018 do 31.5.2018 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov".

Detail

22.03.2018

Výsledky súťaže vín Linčanský džbánek 2018

Výsledky súťaže vín Linčanský džbánek 2018 sú zverejnené v prílohách.

Detail

14.03.2018

Systém nakladania s odpadom  v obci 1

Systém nakladania s odpadom v obci

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Detail

15.06.2017

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017 1

Multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť od 1.6.2017

Od 1.6.2017 je otvorené pre verejnosť Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Zeleneč. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Zeleneč a tiež pre obyvateľov obce Zeleneč a spoločenské organizácie pôsobiace v obci Zeleneč. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Zeleneč. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli multifunkčného ihriska zakázaný.

Detail

27.03.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

01.07.2016

Urbanisticko - architektonická štúdia      CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Detail