Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Európske služby zamestnanosti

Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych www stránkach obce Zeleneč

Obec Zeleneč

Adresa:
Obecný úrad Zeleneč
Školská 224/5
919 21 Zeleneč
SLOVENSKO

Telefón: 033-5541 142, 033-5541 008
Fax: 033-5541 142
E.mail: obec@zelenec.sk
Po 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Ut 8:00 - 12:00        
St 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Št            nestránkový deň
Pi 8:00 - 12:00        

Novinky

20.10.2016

Vyhlásenie výberového konania

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: "Riaditeľ kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava". Ide o manažérsku pozíciu, kde hlavnou pracovnou náplňou je podporovanie a vytváranie podmienok na spoluprácu členov združenia na integrovaných projektoch, iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách v rámci územia členov združenia. Riaditeľ kancelárie zodpovedá i za činnosť, výsledky hospodárenia a zostavenie rozpočtu organizácie. Uvedená pracovná pozícia komunikuje so starostami obcí, ktoré sú členmi združenia.

Detail Aktuality

05.11.2016

Krojuvaná svadba

Obecný úrad v Zelenči a skupina Nadšencov za obnovu ľudových tradícií si Vás dovoľujú pozvať dňa 5.11.2016 o 19:00 hod. do Kultúrneho domu v Zelenči na KROJUVANÚ SVADBU.

Detail Kalendár akcií

23.11.2016

Muzikál Angelika

Dňa 23. novembra 2016 Vás pozývame na muzikál Angelika - podľa rovnomennej knihy na hudbu Michala Davida a v réžii nášho rodáka Jozefa Bednárika. Vstupenka + doprava 30,- €. Odchod autobusu bude o 17.00 hod spred KD Zeleneč. Objednávky a bližšie informácie na tel. č.: 0908561589 - p. Demovičová

Detail Kalendár akcií

01.07.2016

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Urbanisticko - architektonická štúdia CENTRUM OBCE ZELENEČ

Detail Aktuality

29.06.2016

Štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých

Štatistický úrad v dňoch od 1. júla do 30. novembra 2016 uskutočňuje zisťovanie o vzdelávaní dospelých v náhodne vybraných domácnostiach. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Detail Aktuality

20.06.2016

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail Aktuality

24.03.2016

Podpora bezpečnosti distribúcie plynu a odberateľov plynu

Podpora bezpečnosti distribúcie plynu a odberateľov plynu, osveta v oblasti starostlivosti o odberné plynové zariadenie a ochrany pred neoprávneným odberom zemného plynu

Detail Aktuality

26.11.2015

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.,

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. V y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike v termíne do 30.11.2016.

Detail Aktuality

01.10.2015

Oznam - rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.

Detail Aktuality